ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์ อเนกประสงค์
  6. รุ่น
  7. ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม

เลเซอร์เซนเซอร์ อเนกประสงค์LR-T ซีรีส์

ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม

MU-N12

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

MU-N12

ตัวเครื่องหลัก / ตัวเครื่องเสริม

ตัวเครื่องเสริม

เวลาตอบสนอง

ขึ้นอยู่กับรุ่นของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อ*1

แหล่ง
จ่ายไฟ

แรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟ

24 VDC, ไฟกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า,
คลาส 2 หรือ LPS

การใช้กระแสไฟ

55 mA หรือน้อย
กว่า (โดยไม่มีโหลด)*2

I/O

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 4,
คอลเล็คเตอร์เปิด NPN/คอลเล็คเตอร์เปิด PNP ที่สามารถเลือกได้,
24 V หรือน้อยกว่า,
ตัวเครื่องหลัก: 50 mA หรือน้อยกว่า*3,
ตัวเครื่องเสริม: 20 mA หรือน้อยกว่า,
แรงดันไฟฟ้าส่วนที่เหลือ: 2 V หรือน้อยกว่า,
N.O./N.C. ที่สามารถเลือกได้
*1*4

อินพุตภายนอก

สูงสุด 5,
กระแฟไฟลัดวงจร: NPN: 1 mA หรือน้อยกว่า,
PNP: 2 mA หรือน้อยกว่า,
สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ดูผังวงจรการเดินสายไฟ
(หน้า 3 ของคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน)
*1*4

เอาต์พุตอนาล็อค

-

วงจรการป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของแหล่งจ่ายไฟ กระแสเอาต์พุตเกิน การกระชากของเอาต์พุต และการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับด้าน

ตัวเครื่องเสริม

ตัวเครื่องเสริมสูงสุดสี่เครื่อง*5

ข้อมูลจำเพาะการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

กระแสไฟเซ็นเซอร์ที่อนุญาต

150 mA หรือน้อยกว่า

ข้อมูลจำเพาะการเชื่อมต่อ N-bus

กระแสไฟการส่งผ่านที่อนุญาต

900 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

เคสและที่ครอบฝุ่น: ปุ่ม
โพลีคาร์บอเนต: แผงควบคุมการแสดงผล
โพลีอะซีทัล: PMMA

น้ำหนัก

ประมาณ 70 ก.

*1 เวลาตอบสนอง รวมถึงประเภทและจำนวนของอินพุตและเอาต์พุตที่
ใช้งานได้ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อ
ดูรายละเอียดสำหรับรุ่นที่จะเชื่อมต่อที่ "คู่มือผู้ใช้ MU-N ซีรีย์"
*2 1185 mA หรือน้อยกว่าเมื่อประกอบเซ็นเซอร์, มีการใช้งาน 4 เอาต์พุต (ที่มีการโหลด)
หรือมีการเชื่อมต่อตัวเครื่องเสริม
*3 20 mA หรือน้อยกว่า เมื่อใช้งานตัวเครื่องเสริม
*4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอาต์พุตควบคุม, อินพุตภายนอก และการจัดสรรสายเอาต์พุตอนาล็อค
โปรดดูตาราง "แผนผังหมายเลขพินของสายไฟ" ในหน้า 3 ของคู่มือนี้
*5 สามารถเชื่่อมโยงอุปกรณ์ N-bus สูงถึง 5 เครื่อง ซึ่งรวมถึง ตัวเครื่องหลัก (หรือเครื่องเครือข่าย) เข้าด้วยกัน

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)