เครื่องบันทึกสัญญาณแบบไร้กระดาษพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสและเครื่องพิมพ์ในตัว

TR-H ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เครื่องบันทึกสัญญาณแบบไร้กระดาษพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสและเครื่องพิมพ์ในตัว TR-H ซีรีส์

TR-H ซีรีส์ - เครื่องบันทึกสัญญาณแบบไร้กระดาษพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสและเครื่องพิมพ์ในตัว

เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสเครื่องแรกของโลกที่ใช้กระดาษได้

คุณลักษณะ

  • ปิดประตูเพื่อใช้งานแบบไร้กระดาษ
  • เปิดประตูเพื่อใช้เครื่องพิมพ์แบบจุด