เทคโนโลยีของเรา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม ด้วยการค้นคว้าและพัฒนาภายในองค์กรอย่างมุ่งมั่น

ผลิตภัณฑ์ของคีย์เอ็นซ์ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการวิจัยของลูกค้า ทีมค้นคว้าและพัฒนาภายในองค์กรของเราพยายามหาวิธี การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของ KEYENCE ได้รับการผลิตให้ใช้งานได้ หลากหลาย จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมและแก้ปัญหากระบวนการทำงานได้หลายรูปแบบ เรามุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในวันนี้ และตอบสนองความ ต้องการใช้งานในอนาคต

คำว่า “รุ่นแรก” “เร็วที่สุด” “รายแรกในอุตสาหกรรม” และ “ดีที่สุดในระดับเดียวกัน” ของคีย์เอ็นซ์นั้นเป็นมาตรฐานควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา
จากประสบการณ์โดยตรงที่สะสมมานับตั้งแต่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2517 ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ทำให้เราเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม