ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิต I/O ความเร็วสูง

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-8000 ซีรีส์

ยูนิต I/O ความเร็วสูง

KV-SIR32XT

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-SIR32XT*1

ชนิด

ยูนิต I/O ความเร็วสูง

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์ (มาตรฐาน MIL)*2

อินพุต

จำนวนอินพุต

32 จุด

โหมดอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC*3 (มีฟังก์ชันป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน*4)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

โหมด 24 VDC: 28.8 VDC, โหมด 5 VDC: 28.8 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC: 24 VDC 5.1 mA, โหมด 5 VDC: 5 VDC 8.8 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC: 19 V, โหมด 5 VDC: 3.5 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC: 1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC: 1.5 V

โหมดขั้วต่อร่วม

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*5

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (เปลี่ยน 4 ขั้น)

เลือกได้ 1 µs/10 µs/20 µs/100 µs/500 µs/1 ms/5 ms/10 ms/50 ms

ความต้านทานอินพุต

โหมด 24 VDC: 4.4 kΩ, โหมด 5 VDC: 350 Ω

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

32 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

MOSFET (ช่อง N) (พร้อมฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟเกิน)*6

อัตราการโหลด

30 VDC 0.2 A (1.6 A/จุดร่วม 1 จุด)

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 VDC หรือน้อยกว่า

โหมดขั้วต่อร่วม

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*5

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON: 1 µs หรือน้อยกว่า (โหลด: 5 mA ถึง 200 mA)
ON ถึง OFF: 5 µs หรือน้อยกว่า (โหลด: 5 mA ถึง 200 mA)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

130 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์
*2 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 40 ขา OP-51404 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา OP-22184 จำหน่ายแยกต่างหาก
*3 โหมด 5 VDC สามารถใช้ได้กับ IN100 ถึง IN115 เท่านั้น
*4 หากตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเกิน อินพุตทั้งหมด (IN100 ถึง IN115) ภายในจุดร่วมจะปิด จนกว่าไฟจะครบรอบหรือจนกว่า PRG จะสลับเป็น RUN
*5 COM อินพุตและเอาต์พุตทั้งสี่ (COM0 และ COM1 อินพุต, และ COM2 และ COM3 เอาต์พุต) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับแต่ละ COM นั้น COM ที่มีสองขั้วจะลัดวงจรภายใน
*6 แม้ว่าจะตรวจจับกระแสไฟฟ้าเกินที่จุดเพียงจุดเดียว ก็จะบังคับให้เกิดการดำเนินการปกป้อง (เอาต์พุต OFF) สำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วมนั้น (COM2: OUT200 ถึง 215, COM3: OUT300 ถึง 315) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำๆ จนกว่าจะกำจัดสาเหตุของปัญหาได้

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)