รุ่น ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความแม่นยำสูง GT2 ซีรีส์

108 ผลิตภัณฑ์

GT2-P12 - หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา

GT2-P12

หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา

GT2-P12F - ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป

GT2-P12F

ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป

GT2-P12K - หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา

GT2-P12K

หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา

GT2-P12KF - ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง

GT2-P12KF

ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง

GT2-P12KL - ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-P12KL

ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-P12L - ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-P12L

ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-PA12 - ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป

GT2-PA12

ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป

GT2-PA12K - ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง

GT2-PA12K

ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง

GT2-PA12KL - ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความแม่นยำสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-PA12KL

ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความแม่นยำสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-PA12L - ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-PA12L

ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ)

GT2-S1 - หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้

GT2-S1

หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้

GT2-S5 - หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้

GT2-S5

หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้

GT2-A12 - หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT2-A12

หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT2-A12K - หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม

GT2-A12K

หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม

GT2-A12KL - หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม

GT2-A12KL

หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม

GT2-A12L - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม

GT2-A12L

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม

GT2-A32 - หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT2-A32

หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT2-A50 - หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT2-A50

หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT2-H12F - หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H12F

หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H12K - หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง

GT2-H12K

หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง

GT2-H12KF - หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H12KF

หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H12KL - หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT2-H12KL

หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT2-H12KLF - หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H12KLF

หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H12L - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT2-H12L

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT2-H12LF - หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H12LF

หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก

GT2-H32L - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT2-H32L

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT2-100N - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่

GT2-100N

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่

GT2-100P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่

GT2-100P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่

GT2-500 - ยูนิตหลักของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว

GT2-500

ยูนิตหลักของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว

GT2-550 - ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว

GT2-550

ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว

GT2-71CN - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN

GT2-71CN

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN

GT2-71CP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP

GT2-71CP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP

GT2-71D - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์

GT2-71D

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์

GT2-71MCN - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN

GT2-71MCN

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN

GT2-71MCP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP

GT2-71MCP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP

GT2-71N - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT2-71N

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT2-71P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT2-71P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT2-72CN - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN

GT2-72CN

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN

GT2-72CP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP

GT2-72CP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP

GT2-72N - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT2-72N

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT2-72P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT2-72P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT2-75N - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT2-75N

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT2-75P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT2-75P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT2-76N - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT2-76N

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT2-76P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT2-76P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT2-CA10M - สายไฟ, ชนิดคอนเนคเตอร์ 10 ม.

GT2-CA10M

สายไฟ, ชนิดคอนเนคเตอร์ 10 ม.

GT2-CA2M - สายไฟ, ชนิดคอนเนคเตอร์ 2 ม.

GT2-CA2M

สายไฟ, ชนิดคอนเนคเตอร์ 2 ม.

GT2-CH10M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 10 ม.

GT2-CH10M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 10 ม.

GT2-CH20M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 20 ม.

GT2-CH20M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 20 ม.

GT2-CH2M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 2 ม.

GT2-CH2M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 2 ม.

GT2-CH5M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 5 ม.

GT2-CH5M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์, ชนิดตรง 5 ม.

GT2-CHL10M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 10 ม.

GT2-CHL10M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 10 ม.

GT2-CHL20M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 20 ม.

GT2-CHL20M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 20 ม.

GT2-CHL2M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 2 ม.

GT2-CHL2M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 2 ม.

GT2-CHL5M - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 5 ม.

GT2-CHL5M

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ชนิดตัว L 5 ม.

GT2-CHP10M - สารเคเบิลหัวเซนเซอร์กันน้ำมัน(10 ม.)

GT2-CHP10M

สารเคเบิลหัวเซนเซอร์กันน้ำมัน(10 ม.)

GT2-CHP2M - สารเคเบิลหัวเซนเซอร์กันน้ำมัน(2 ม.)

GT2-CHP2M

สารเคเบิลหัวเซนเซอร์กันน้ำมัน(2 ม.)

GT2-CHP5M - สารเคเบิลหัวเซนเซอร์กันน้ำมัน (5 ม.)

GT2-CHP5M

สารเคเบิลหัวเซนเซอร์กันน้ำมัน (5 ม.)

OP-85498 - สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-85498

สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-87431 - สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 3.5 ม.

OP-87431

สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 3.5 ม.

OP-87432 - สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 7.5 ม.

OP-87432

สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 7.5 ม.

OP-87433 - สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 9 ม.

OP-87433

สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 9 ม.

GT2-E3N - บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N

GT2-E3N

บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N

GT2-E3P - บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P

GT2-E3P

บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P

OP-23188 - หน้าสัมผัสแบบเข็ม ยกเลิกการผลิต

OP-23188

หน้าสัมผัสแบบเข็ม

OP-25218 - คอนเนคเตอร์ต่อขยายสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของราง DIN

OP-25218

คอนเนคเตอร์ต่อขยายสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของราง DIN

OP-26751 - ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-26751

ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-51608 - หน้าสัมผัส Superhard ยกเลิกการผลิต

OP-51608

หน้าสัมผัส Superhard

OP-60412 - ขายึดยูนิตการสื่อสาร

OP-60412

ขายึดยูนิตการสื่อสาร

OP-76877 - ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)

OP-76877

ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)

OP-77678 - หน้าสัมผัส, ชนิดมาตรฐาน

OP-77678

หน้าสัมผัส, ชนิดมาตรฐาน

OP-77679 - หน้าสัมผัส, ชนิดหน้าเรียบ

OP-77679

หน้าสัมผัส, ชนิดหน้าเรียบ

OP-77680 - หน้าสัมผัส, ชนิดลูกกลิ้ง

OP-77680

หน้าสัมผัส, ชนิดลูกกลิ้ง

OP-77681 - หน้าสัมผัส, ชนิดเข็ม

OP-77681

หน้าสัมผัส, ชนิดเข็ม

OP-77682 - หน้าสัมผัส, ชนิด Superhard

OP-77682

หน้าสัมผัส, ชนิด Superhard

OP-77683 - หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต

OP-77683

หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต

OP-77684 - ตัวจัดระยะหน้าสัมผัส

OP-77684

ตัวจัดระยะหน้าสัมผัส

OP-80228 - หน้าสัมผัส, ชนิดฟลูออโรพลาสติก

OP-80228

หน้าสัมผัส, ชนิดฟลูออโรพลาสติก

OP-81970 - หน้าสัมผัส, ชนิดเซรามิค

OP-81970

หน้าสัมผัส, ชนิดเซรามิค

OP-82133 - ตัวควบคุมความเร็ว ยกเลิกการผลิต

OP-82133

ตัวควบคุมความเร็ว

OP-84331 - ตัวยึดแอมพลิฟายเออร์สำหรับ GT2-100

OP-84331

ตัวยึดแอมพลิฟายเออร์สำหรับ GT2-100

OP-84332 - ยางกันฝุ่น (สำหรับ GT2-H12K/H12)

OP-84332

ยางกันฝุ่น (สำหรับ GT2-H12K/H12)

OP-84394 - ตัวยึดแผงควบคุมสำหรับ GT2-75/76

OP-84394

ตัวยึดแผงควบคุมสำหรับ GT2-75/76

OP-84456 - คอนเนคเตอร์ MIL 30 ขาสำหรับ GT2-100 (สำหรับบอร์ดขยาย, แยกจำหน่าย), คอนเนคเตอร์และหน้าสัมผัส ยกเลิกการผลิต

OP-84456

คอนเนคเตอร์ MIL 30 ขาสำหรับ GT2-100 (สำหรับบอร์ดขยาย, แยกจำหน่าย), คอนเนคเตอร์และหน้าสัมผัส

OP-84459 - ยางกันฝุ่น (สำหรับ GT2-H32)

OP-84459

ยางกันฝุ่น (สำหรับ GT2-H32)

OP-84460 - ยางกันฝุ่น (สำหรับ GT2-H50)

OP-84460

ยางกันฝุ่น (สำหรับ GT2-H50)

OP-87859 - ยางกันฝุ่นฟลูออรีนที่มียาง

OP-87859

ยางกันฝุ่นฟลูออรีนที่มียาง

OP-87932 - ที่ปิดป้องกันฝุ่นสำหรับทดแทน

OP-87932

ที่ปิดป้องกันฝุ่นสำหรับทดแทน

OP-87985 - หน้าสัมผัสมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก 

OP-87985

หน้าสัมผัสมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

OP-88062 - ตัวควบคุมความเร็ว (สำหรับ GT2-PA12KL/PA12L) ยกเลิกการผลิต

OP-88062

ตัวควบคุมความเร็ว (สำหรับ GT2-PA12KL/PA12L)

OP-88063 - ยางกันฝุ่นมาตรฐาน (วัสดุ: NBR) สำหรับ GT2-S1

OP-88063

ยางกันฝุ่นมาตรฐาน (วัสดุ: NBR) สำหรับ GT2-S1

OP-88065 - ยางกันฝุ่นมาตรฐาน (วัสดุ: NBR) สำหรับ GT2-S5

OP-88065

ยางกันฝุ่นมาตรฐาน (วัสดุ: NBR) สำหรับ GT2-S5

OP-88117 - อะแดปเตอร์การติดตั้งชนิดระยะใกล้ สำหรับ GT2-S1/S5

OP-88117

อะแดปเตอร์การติดตั้งชนิดระยะใกล้ สำหรับ GT2-S1/S5

OP-88157 - ชนิดป้องกันการดันของโพรบ: ขายึด I / สำหรับชนิด 1 มม.

OP-88157

ชนิดป้องกันการดันของโพรบ: ขายึด I / สำหรับชนิด 1 มม.

OP-88158 - ชนิดป้องกันการดันของโพรบ: ขายึด P / สำหรับชนิด 5 มม./12 มม.

OP-88158

ชนิดป้องกันการดันของโพรบ: ขายึด P / สำหรับชนิด 5 มม./12 มม.

OP-88159 - ชนิดป้องกันด้านข้างของโพรบ: ขายึด R / สำหรับชนิด 5 มม./12 มม.

OP-88159

ชนิดป้องกันด้านข้างของโพรบ: ขายึด R / สำหรับชนิด 5 มม./12 มม.

OP-92301 - หน้าสัมผัสหน้าเรียบ ยกเลิกการผลิต

OP-92301

หน้าสัมผัสหน้าเรียบ

OP-92302 - หน้าสัมผัส Superhard ยกเลิกการผลิต

OP-92302

หน้าสัมผัส Superhard

OP-93332 - หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง

OP-93332

หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง