คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ KV-8000 ซีรีส์

กำจัดปัญหาและปรับปรุงความพร้อมในการทำงานด้วย PLC

 • ดูบันทึกของข้อมูล PLC ได้อย่างครอบคลุมเมื่อเกิดปัญหาด้วยฟังก์ชัน Machine Operation Recorder
 • ป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยฟังก์ชันการตรวจจับความผิดปกติ

KV-8000 ซีรีส์ - คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

PLC ที่มีฟังก์ชันบันทึกการทำงานในตัว

ใหม่ | ระบุความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำยูนิตการวิเคราะห์ข้อมูลรุ่นใหม่

ยกระดับฟังก์ชัน Machine Operation Recorder ของ KV-8000 ขึ้นไปอีกขั้น!

 • ฟังก์ชันการตรวจจับความผิดปกติ
 • ฟังก์ชันการตรวจสอบอาการ
 • ฟังก์ชันเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • แอพ XD

อ่านต่อ

คุณลักษณะ

การบันทึก

แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชัน Machine Operation Recorder

ฟังก์ชัน Machine Operation Recorder จะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ในช่วงก่อนและหลังเครื่องมีปัญหาไว้ทั้งหมด
ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ระบุสาเหตุของปัญหาได้ในทันที จึงสามารถลงมือแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงความพร้อมในการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยมาตรการแก้ไขขั้นพื้นฐาน

 • การบันทึก:ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจากเครื่องมือ กล้อง และเหตุการณ์จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
 • การเล่น:เล่นภาพเหตุการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันซึ่งบันทึกไว้ในเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น
 • การวิเคราะห์:วิเคราะห์โปรแกรมแลดเดอร์และดูแผนภาพต้นไม้ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ด้วยการตรวจสอบอาการ

ตรวจสอบรอบเวลา เวลาทำงานของอุปกรณ์ และข้อมูลรูปคลื่น (อุณหภูมิ ความดัน แรงบิด ฯลฯ) อย่างต่อเนื่องสำหรับแต่ละรอบการสแกน
การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของอุปกรณ์จะช่วยป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดได้

ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแลดเดอร์ KV-X COM

 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและ PLC ได้อย่างราบรื่น
 • ความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย PLC โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม ซึ่งรองรับเครือข่ายอุตสาหกรรมหลักทั้ง 4 เครือข่าย

ระบบควบคุมการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ KV-X MOTION

 • ตั้งโปรแกรมได้ด้วยการลากแล้ววางโค้ดหรือฟังก์ชันบล็อก
 • ซิงโครไนซ์การเคลื่อนไหวผ่านหลายแกน
 • โปรแกรมการเคลื่อนไหวไม่ส่งผลต่อเวลาสแกน PLC

KV-8000 ที่ตรงตามมาตรฐาน OPC UA

 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และระบบระดับสูงได้อย่างหลากหลายด้วยมาตรฐานสากล
 • การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสื่อสารข้อมูลที่ปลอดภัย
 • กำหนดค่าได้ง่ายดายผ่านการเลือกตัวแปรโดยไม่ต้องใช้ PC เป็นสื่อกลาง