เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย SZ-V ซีรีส์

PROFlsafe / PROFI® NET / EtherNet/IP®

หัวอ่านแบบถอดออกได้ และมีพื้นที่ป้องกัน 8.4 ม.

SZ-V ซีรีส์ - เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย

ระยะตรวจจับที่กว้างไกล พร้อมกล้องในตัว จอแสดงผลแบบถอดออกได้ และอื่นๆ อีกมากมาย

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัยใช้เทคโนโลยี time-of-flight โดยเครื่องสแกนจะคำนวณตำแหน่ง
โดยอ้างอิงตามเวลาที่แสงเลเซอร์ใช้ในการเดินทางกลับมาที่เครื่องรับเมื่อสะท้อนกับวัตถุ

อ่านต่อ

คุณลักษณะ

เทคโนโลยีการสแกนใหม่

ด้วยพื้นที่ป้องกันที่ปรับแต่งได้ไกลถึง 8.4 เมตร SZ-V จึงป้องกันบริเวณได้กว้างขึ้น
นอกจากนี้ด้วยการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ SZ-V จึงช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ
และมีส่วนช่วยในการรักษาประสิทธิผลให้อยู่ในระดับสูง

  • พื้นที่ป้องกันสูงสุด 8.4 ม.
  • ระยะPitch ถี่ x การสุ่มตัวอย่างหลายครั้ง

ตรวจสอบสถานะด้วย ยูนิตหลักเพียงตัวเดียว

SZ-V ใช้แนวคิดแรกของโลกที่นำจอ LCD ยูนิตหลักกับระบบแบบถอดออกได้มารวมกัน
เพื่อแก้ปัญหาการไม่สามารถดูจุดตรวจจับได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเครื่องสแกนเลเซอร์
รุ่นทั่วไป

  • มุมมองมอร์นิเตอร์/มุมมองกล้อง
  • การแยกส่วนยูนิตจอแสดงผล

ใช้งานง่ายในทุกสถานการณ

SZ-V ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายในหลายสถานการณ์ ตั้งแต่การตั้งค่าเครื่อง
สแกนเลเซอร์ไปจนถึงการบำรุงรักษาจึงช่วยลดจำนวนชั่วโมงทำงานได้

  • ฟังก์ชันช่วยเหลือการวาด
  • โครงสร้างแบบแยกส่วน

การประยุกต์ใช้งานใหม่ที่เกิดขึ้นจาก SZ-V และ PROFIsafe

นอกเหนือจำกกำรสื่อสำรบนเครือข่ำย
EtherNet/IP® แล้ว SZ-V ซีรีส์ยังรองรับกำรสื่อสำร PROFIsafe และ PROFINET
ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบเรียง
และความสามารถในการตรวจสอบพื้นที่ป้องกัน 2 จุดแบบแยกกัน

  • ตรวจจับพื้นที่ป้องกัน 2 จุดแบบแยกกัน
  • ฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบเรียง