ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีน้ำเงิน, 30 CA-DXB3

CA-DXB3 - ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีน้ำเงิน, 30

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CA-DXB3

ชนิด

ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง)

สี LED

สีน้ำเงิน

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1.9 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 60 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ