ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-8000 ซีรีส์

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

KV-L21V

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-L21V

ชนิด

ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม

การเชื่อมต่อ

พอร์ต 1: RS-232C, พอร์ต 2: RS-232C/RS-422A/RS-485 (4 สาย) /RS-485 (2 สาย) สลับกัน

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bps

ระบบการส่งข้อมูล

RS-232C/RS-422A/RS-485 (4 สาย): ดูเพล็กซ์เต็ม, RS-485 (2 สาย): ดูเพล็กซ์ครึ่งหนึ่ง

ระยะการส่งข้อมูล

RS-232C: 15 ม. หรือน้อยกว่า, RS-422A/RS-485 (4 สาย) /RS-485 (2 สาย): ระยะต่อขยายรวม 1,200 ม. หรือน้อยกว่า*1

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 เมื่อความเร็วในการส่งข้อมูลเท่ากับ 230,400 bps การต่อขยายรวมจะเท่ากับ 500 ม. หรือน้อยกว่า ความเร็วในการส่งข้อมูลและระยะการส่งข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โปรดตรวจสอบที่อุปกรณ์จริง

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)