แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN LV-22A

LV-22A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LV-22A

ชนิด

NPN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย (1 เส้น)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

ความเร็วของการตอบสนอง

FINE : 80 µs , TURBO : 500 µs , SUPER , TURBO : 4 ms

จำนวนของยูนิต
ในการป้องกันการรบกวน

FINE : ไม่มี , TURBO : 2 ชุด , SUPER : 4 ชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถติดตั้งได้ชุดต่อขยายได้มากถึง 7 ชุด (รวมชุดอุปกรณ์หลักด้วยเป็น 8 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า (สำหรับ LV-20A/22A/22AP แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะจ่ายมาจากชุดอุปกรณ์หลัก)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 1.5 W (สูงสุด 125 mA สำหรับ 12 V, สูงสุด 62.5 mA สำหรับ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

โพลีคาร์บอเนต

วัสดุหุ้ม

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

*1 เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 2 ถึง 5 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 6 หรือ 7 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

รุ่นอื่นๆ