ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (สีน้ำเงิน) CA-DEB10X

CA-DEB10X - ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (สีน้ำเงิน)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ