รุ่น เลเซอร์เซนเซอร์ LV ซีรีส์

24 ผลิตภัณฑ์

LV-11 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-11

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-11A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-11A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-20 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child ยกเลิกการผลิต

LV-20

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child

LV-20A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child ยกเลิกการผลิต

LV-20A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child

LV-21 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-21

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-21A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-21A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-21AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

LV-21AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

LV-22 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-22

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-22A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-22A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-22AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

LV-22AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

LV-51M - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-51M

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-51MP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP ยกเลิกการผลิต

LV-51MP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

LV-52 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-52

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-52P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP ยกเลิกการผลิต

LV-52P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

LV-H100 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม. ยกเลิกการผลิต

LV-H100

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม.

LV-H110 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กำลังแรงสูง, กว้าง 10 มม. ยกเลิกการผลิต

LV-H110

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กำลังแรงสูง, กว้าง 10 มม.

LV-H300 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 30 มม. ยกเลิกการผลิต

LV-H300

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 30 มม.

LV-H32 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, ปรับลำแสงได้ ยกเลิกการผลิต

LV-H32

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, ปรับลำแสงได้

LV-H35 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, โครงสร้างโคแอกเชียล ยกเลิกการผลิต

LV-H35

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, โครงสร้างโคแอกเชียล

LV-H35F - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, IP67

LV-H35F

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, IP67

LV-H37 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, เฉพาะจุดละเอียดประมาณ f50 มม. ยกเลิกการผลิต

LV-H37

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, เฉพาะจุดละเอียดประมาณ f50 มม.

LV-H41 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล ยกเลิกการผลิต

LV-H41

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล

LV-H42 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล ยกเลิกการผลิต

LV-H42

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล

LV-H47 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่จำกัด

LV-H47

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่จำกัด

LV-H51 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye ยกเลิกการผลิต

LV-H51

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye

LV-H52 - หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye ยกเลิกการผลิต

LV-H52

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye

LV-H62 - หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, มาตรฐาน ยกเลิกการผลิต

LV-H62

หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, มาตรฐาน

LV-H62F - หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, IP67

LV-H62F

หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, IP67

LV-H64 - หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล

LV-H64

หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล

LV-H65 - หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่กว้าง

LV-H65

หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่กว้าง

LV-H67 - หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, ระยะไกล, ถึง 50 ม.

LV-H67

หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, ระยะไกล, ถึง 50 ม.

LV-B101 - ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวตั้ง

LV-B101

ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวตั้ง

LV-B102 - ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวนอน

LV-B102

ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวนอน

LV-B301 - ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวตั้ง

LV-B301

ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวตั้ง

LV-B302 - ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวนอน

LV-B302

ตัวยึดสำหรับการวางตำแหน่งแนวนอน

OP-51428 - เทปสะท้อนแสง 50 x 15 มม.

OP-51428

เทปสะท้อนแสง 50 x 15 มม.