รุ่น ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS GV ซีรีส์

18 ผลิตภัณฑ์

GV-21 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

GV-21

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

GV-21P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

GV-21P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

GV-22 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

GV-22

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

GV-22P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

GV-22P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

GV-H1000 - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ

GV-H1000

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ

GV-H1000L - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ

GV-H1000L

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ

GV-H130 - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง

GV-H130

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง

GV-H130L - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง

GV-H130L

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง

GV-H45 - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้

GV-H45

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้

GV-H450 - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล

GV-H450

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล

GV-H450L - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล

GV-H450L

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล

GV-H45L - หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้

GV-H45L

หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้

GV-B01 - ตัวยึดด้านหลังสำหรับ GV-H45

GV-B01

ตัวยึดด้านหลังสำหรับ GV-H45

GV-B02 - ตัวยึดด้านหลังสำหรับ GV-H130

GV-B02

ตัวยึดด้านหลังสำหรับ GV-H130

GV-B03 - ตัวยึดด้านหลังสำหรับ GV-H450/H1000

GV-B03

ตัวยึดด้านหลังสำหรับ GV-H450/H1000

OP-26751 - ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-26751

ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-76877 - ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)

OP-76877

ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)