เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบแยกแอมพลิฟายเออร์

AP-40 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบแยกแอมพลิฟายเออร์ AP-40 ซีรีส์

13 ผลิตภัณฑ์

AP-40 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN ยกเลิกการผลิต

AP-40

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

AP-40P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP ยกเลิกการผลิต

AP-40P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

AP-41 - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa

AP-41

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa

AP-41M - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa

AP-41M

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa

AP-43 - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa

AP-43

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa

AP-44 - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa

AP-44

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa

AP-48 - หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa

AP-48

หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa

OP-33156 - ข้อต่อแบบกดครั้งเดียวรูปตัว T สำหรับ f4

OP-33156

ข้อต่อแบบกดครั้งเดียวรูปตัว T สำหรับ f4

OP-33157 - ข้อต่อแบบกดครั้งเดียวรูปตัว T สำหรับ f6

OP-33157

ข้อต่อแบบกดครั้งเดียวรูปตัว T สำหรับ f6

OP-42220 - ข้อต่อแบบกดครั้งเดียวรูปตัว T สำหรับ M3

OP-42220

ข้อต่อแบบกดครั้งเดียวรูปตัว T สำหรับ M3