ยูนิตแปลงไฟส่องสว่าง (เชื่อมต่อโดยตรงกับกล้อง) CG-LC10

CG-LC10 - ยูนิตแปลงไฟส่องสว่าง (เชื่อมต่อโดยตรงกับกล้อง)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ