รุ่นที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การเพิ่มรายการของ FDA

FDA (องค์การอาหารและยา - Food and Drug Administration) หนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลองค์กรขนาดเล็กกว่าจำนวนมาก หนึ่งในองค์กรเหล่านี้รู้จักกันในชื่อ CDRH (Center for Devices and Radiological Health) ซึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีการแผ่รังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเซอร์ได้รับการควบคุมโดย CDRH. 21 CFR Part 1040.10 แสดงมาตรฐานด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้จะไม่สามารถนำออกวางจำหน่ายในสหรัฐฯ หรือนำเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2024

เซนเซอร์ (Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LR-X100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) 2020312 -
LR-X100C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) 2020312 -
LR-X100CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) 2020312 -
LR-X250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) 2020312 -
LR-X250C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) 2020312 -
LR-X250CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) 2020312 -
LR-X50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) 2020312 -
LR-X50C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) 2020312 -
LR-X50CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) 2020312 -
LR-XN11N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN 2020312 -
LR-XN11P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP 2020312 -
LR-XN12N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN 2020312 -
LR-XN12P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP 2020312 -
LR-XN10 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย 2020312 -
LR-XN11C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก 2020312 -
LR-XH100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. 2020312 -
LR-XH100(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. 2020312 -
LR-XH250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. 2020312 -
LR-XH250(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. 2020312 -
LR-XH50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. 2020312 -
LR-XH50(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. 2020312 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 1320665 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 1320665 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. 1220004 -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. 1220004 -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. 1220004 -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. 1220004 -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. 1220004 -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. 1220004 -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. 1220004 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์เซนเซอร์ (Laser Sensor)

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบระยะทาง

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LR-X100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) 2020312 -
LR-X100C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) 2020312 -
LR-X100CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) 2020312 -
LR-X250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) 2020312 -
LR-X250C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) 2020312 -
LR-X250CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) 2020312 -
LR-X50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) 2020312 -
LR-X50C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) 2020312 -
LR-X50CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) 2020312 -
LR-XN11N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN 2020312 -
LR-XN11P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP 2020312 -
LR-XN12N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN 2020312 -
LR-XN12P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP 2020312 -
LR-XN10 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย 2020312 -
LR-XN11C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก 2020312 -
LR-XH100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. 2020312 -
LR-XH100(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. 2020312 -
LR-XH250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. 2020312 -
LR-XH250(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. 2020312 -
LR-XH50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. 2020312 -
LR-XH50(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. 2020312 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 1320665 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 1320665 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 1320665 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. 1220004 -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. 1220004 -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. 1220004 -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. 1220004 -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. 1220004 -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. 1220004 -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. 1220004 -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. 1220004 -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. 1220004 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
GV-21 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN 0622664 -
GV-21P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP 0622664 -
GV-22 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN 0622664 -
GV-22P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP 0622664 -
GV-H1000 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ 0622664 -
GV-H1000L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ 0622664 -
GV-H130 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง 0622664 -
GV-H130L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง 0622664 -
GV-H45 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ 0622664 -
GV-H450 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล 0622664 -
GV-H450L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล 0622664 -
GV-H45L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ 0622664 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับจากความเข้มแสงที่ได้รับ

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LV-N10 แอมพลิฟายเออร์, Zero line, ยูนิตขยาย 1020594 -
LV-N11CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, NPN 1020594 -
LV-N11CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, PNP 1020594 -
LV-N11MN แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN 1020594 -
LV-N11N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN 1020594 -
LV-N11P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, PNP 1020594 -
LV-N12CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, NPN 1020594 -
LV-N12CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, PNP 1020594 -
LV-N12N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, NPN 1020594 -
LV-N12P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, PNP 1020594 -
LV-NH100 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง 1020594 -
LV-NH110 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, กำลังแรงสูง 1020594 -
LV-NH300 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง 1020594 -
LV-NH32 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ปรับขนาดลำแสงได้ 1020594 -
LV-NH35 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง 1020594 -
LV-NH37 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็กพิเศษ 1020594 -
LV-NH42 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล 1020594 -
LV-NH47 1020594 -
LV-NH62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อนแบบตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็ก 1020594 -
LV-NH64 1020594 -
LV-NH65 1020594 -
LV-NH67 1020594 -
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ 1020594, 0520365 -
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก 1020594, 0520365 -
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง 1020594, 0520365 -
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก 1020594, 0520365 -
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน 1020594, 0520365 -
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล 1020594, 0520365 -
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ 1020594, 0520365 -
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน 1020594, 0520365 -
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) 1020594, 0520365 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN 0020801 -
LV-11SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN 0520365 -
LV-11SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP 0520365 -
LV-11SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN 0520365 -
LV-11SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP 0520365 -
LV-12SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN 0520365 -
LV-12SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP 0520365 -
LV-12SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN 0520365 -
LV-12SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP 0520365 -
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ 1020594, 0520365 -
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก 1020594, 0520365 -
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง 1020594, 0520365 -
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก 1020594, 0520365 -
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน 1020594, 0520365 -
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล 1020594, 0520365 -
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ 1020594, 0520365 -
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน 1020594, 0520365 -
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) 1020594, 0520365 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN 0020801 -
LV-20A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child 0020801 -
LV-21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN 0020801 -
LV-21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP 0020801 -
LV-22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN 0020801 -
LV-22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP 0020801 -
LV-51M แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN 0020801 -
LV-51MP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP 0020801 -
LV-52 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN 0020801 -
LV-52P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP 0020801 -
LV-H100 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม. 0020801 -
LV-H110 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กำลังแรงสูง, กว้าง 10 มม. 0020801 -
LV-H300 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 30 มม. 0020801 -
LV-H32 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, ปรับลำแสงได้ 0020801 -
LV-H35 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, โครงสร้างโคแอกเชียล 0020801 -
LV-H35F หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, IP67 0020801 -
LV-H37 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, เฉพาะจุดละเอียดประมาณ f50 มม. 0020801 -
LV-H41 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล 0020801 -
LV-H42 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล 0020801 -
LV-H47 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่จำกัด 0020801 -
LV-H51 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye 0020801 -
LV-H52 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye 0020801 -
LV-H62 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, มาตรฐาน 0020801 -
LV-H62F หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, IP67 0020801 -
LV-H64 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล 0020801 -
LV-H65 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่กว้าง 0020801 -
LV-H67 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, ระยะไกล, ถึง 50 ม. 0020801 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก 1820903 -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย 1820903 -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. 1820903 -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. 1820903 -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. 1820903 -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. 1820903 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-065 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-100 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-300 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-600 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN 1020134 -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN 1020134 -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020134 -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020134 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 0920520 -
IA-030 หัวเซนเซอร์ 0920520 -
IA-065 หัวเซนเซอร์ 0920520 -
IA-100 หัวเซนเซอร์ 0920520 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LB-70 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 8822033 -
LB-72 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 9020315 -
LB-11 หัวเซนเซอร์ 8822033 -
LB-12 หัวเซนเซอร์ 9020315 -

ด้านบนสุดของหน้า

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์ (Positioning Sensor)

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก 1820903 -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย 1820903 -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. 1820903 -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. 1820903 -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. 1820903 -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. 1820903 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-065 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-100 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-300 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-600 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN 1020134 -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN 1020134 -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020134 -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020134 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 0920520 -
IA-030 หัวเซนเซอร์ 0920520 -
IA-065 หัวเซนเซอร์ 0920520 -
IA-100 หัวเซนเซอร์ 0920520 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LB-70 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 8822033 -
LB-72 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 9020315 -
LB-11 หัวเซนเซอร์ 8822033 -
LB-12 หัวเซนเซอร์ 9020315 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam)

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 0920516 -
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 0920516 -
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 0920516 -
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 0920516 -
IG-010 หัวเซนเซอร์ 0920516 -
IG-028 หัวเซนเซอร์ 0920516 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 1020337 -
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 1020337 -
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020337 -
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020337 -
IB-01 หัวเซนเซอร์ 1020337 -
IB-05 หัวเซนเซอร์ 1020337 -
IB-10 หัวเซนเซอร์ 1020337 -
IB-30 หัวเซนเซอร์ 1020337 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

โปรไฟล์เซนเซอร์ (Profile Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LJ-X8000 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D 1920371 -
LJ-X8000A คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ 1920371 -
LJ-X8000E คอนโทรลเลอร์ 2D 1920371 -
LJ-X8002 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D 1920371 -
LJ-X8020 หัวเซนเซอร์ 1920371 -
LJ-X8060 หัวเซนเซอร์ 1920371 -
LJ-X8080 หัวเซนเซอร์ 1920371 -
LJ-X8200 หัวเซนเซอร์ 1920371 -
LJ-X8300 หัวเซนเซอร์ 1920371 -
LJ-X8400 หัวเซนเซอร์ 1920371 -
LJ-X8900 หัวเซนเซอร์ 1920371 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LJ-V7001 คอนโทรลเลอร์ 1220220 -
LJ-V7001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP 1220220 -
LJ-V7020 ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7020B ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7020K ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7020KB ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7060 ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7060B ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7060K ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7060KB ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7080 ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7080B ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7200 ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7200B ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7300 ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
LJ-V7300B ยูนิตหัวเซนเซอร์ 1220220 -
CA-E100LJ 1220220 -
CA-E110LJ 1220220 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LJ-G5001 คอนโทรลเลอร์ 0622562 -
LJ-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP 0622562 -
LJ-G015 หัวเซนเซอร์ 0622562 -
LJ-G015K หัวเซนเซอร์ 0622562 -
LJ-G030 หัวเซนเซอร์ 0622562 -
LJ-G080 หัวเซนเซอร์ 0622562 -
LJ-G200 หัวเซนเซอร์ 0622562 -

ด้านบนสุดของหน้า

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (Displacement Sensor)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective)

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
CL-3000 คอนโทรลเลอร์ 1820550 -
CL-H100 ยูนิตขยาย 1820550 -
CL-H200 ยูนิตรีเลย์ 1820550 -
CL-H150 ยูนิตขยาย (มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก) 1820550 -
CL-L007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิด Quad) 1820550 -
CL-L015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิด Quad) 1820550 -
CL-L030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิด Quad) 1820550 -
CL-L070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิด Quad) 1820550 -
CL-L150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิด Quad) 1820550 -
CL-L150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิด Quad) 1820550 -
CL-P007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิดเฉพาะจุด) 1820550 -
CL-P015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) 1820550 -
CL-P030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) 1820550 -
CL-P070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) 1820550 -
CL-P150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) 1820550 -
CL-P150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) 1820550 -
CL-PT010N ออปติคัลยูนิต (รุ่นการวัดโปรไฟล์) 1820550 -
CL-S015N ออปติคัลยูนิต (รุ่นความแม่นยำสูง เป็นพิเศษ 15 มม.) 1820550 -
CL-V020N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกันสุญญากาศและทนความร้อน 20 มม.) 1820550 -
CL-V050N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกันสุญญากาศและทนความร้อน 50 มม.) 1820550 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LK-G5000 คอนโทรลเลอร์ 0920018 -
LK-G5000P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP 0920018 -
LK-G5000PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล 0920018 -
LK-G5000V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล 0920018 -
LK-G5001 คอนโทรลเลอร์ 0920018 -
LK-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP 0920018 -
LK-G5001PV คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, PNP 0920018 -
LK-G5001V คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, NPN 0920018 -
LK-H008 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0920018 -
LK-H008W หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0920018 -
LK-H020 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0920018 -
LK-H022 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0920018 -
LK-H022K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0920018 -
LK-H023 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B 0920018 -
LK-H025 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0920018 -
LK-H027 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0920018 -
LK-H027K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0920018 -
LK-H028 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B 0920018 -
LK-H050 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0920018 -
LK-H052 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0920018 -
LK-H052K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0920018 -
LK-H053 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B 0920018 -
LK-H055 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0920018 -
LK-H057 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0920018 -
LK-H057K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0920018 -
LK-H058 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B 0920018 -
LK-H080 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0920018 -
LK-H082 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0920018 -
LK-H085 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0920018 -
LK-H087 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0920018 -
LK-H150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0920018 -
LK-H152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0920018 -
LK-H155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0920018 -
LK-H157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0920018 -
LK-HA100 ชุดหัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม 0920018 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LK-G3000 คอนโทรลเลอร์ 0421750 -
LK-G3000P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP 0421750 -
LK-G3000PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล 0421750 -
LK-G3000V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล 0421750 -
LK-G3001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ 0421750 -
LK-G3001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ 0421750 -
LK-G3001PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ 0421750 -
LK-G3001V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ 0421750 -
LK-G08 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0421750 -
LK-G10 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0421750 -
LK-G15 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0421750 -
LK-G150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0421750 -
LK-G152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0421750 -
LK-G155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0421750 -
LK-G157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0421750 -
LK-G30 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0421750 -
LK-G32 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0421750 -
LK-G35 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0421750 -
LK-G37 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0421750 -
LK-G400 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0421750 -
LK-G402 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0421750 -
LK-G405 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0421750 -
LK-G407 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0421750 -
LK-G500 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0421750 -
LK-G502 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0421750 -
LK-G505 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0421750 -
LK-G507 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0421750 -
LK-G80 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด 0421750 -
LK-G82 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 0421750 -
LK-G85 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง 0421750 -
LK-G87 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 0421750 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LT-9001H คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -
LT-9001HSO(5655) คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -
LT-9501H คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -
LT-9501HSO(5654) คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -
LT-9011 หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -
LT-9011M หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -
LT-9031 หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -
LT-9031M หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง 0322254 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LK-2001 คอนโทรลเลอร์ 9220269 -
LK-2011 คอนโทรลเลอร์ 9220269 -
LK-2101 คอนโทรลเลอร์ 9220269 -
LK-2111 คอนโทรลเลอร์ 9220269 -
LK-2501 คอนโทรลเลอร์ 9820951 -
LK-2503 คอนโทรลเลอร์ 9820951 -
LK-3101 คอนโทรลเลอร์ 9922844 -
LK-011 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก 9922844 -
LK-031 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก 9220269 -
LK-036 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดกว้าง 9220269 -
LK-081 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก 9220269 -
LK-086 หัวเซนเซอร์ 9220269 -
LK-501 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก 9820951 -
LK-503 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก, Laser Class 2 9820951 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก 1820903 -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย 1820903 -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. 1820903 -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. 1820903 -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. 1820903 -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. 1820903 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-065 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-100 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-300 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-600 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ 1020134 -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN 1020134 -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN 1020134 -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020134 -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020134 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LB-70 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 8822033 -
LB-72 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 9020315 -
LB-11 หัวเซนเซอร์ 8822033 -
LB-12 หัวเซนเซอร์ 9020315 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ (Laser Scan Micrometer)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว)

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LS-5001 คอนโทรลเลอร์ 9120541 -
LS-5501 คอนโทรลเลอร์ 9120541 -
LS-5041 หัวเซนเซอร์ 9120541 -
LS-5121 หัวเซนเซอร์ 9120541 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LS-3100 คอนโทรลเลอร์ 9120541, 9022020 -
LS-3100D คอนโทรลเลอร์, รองรับแบบสองหัว 9120541, 9022020 -
LS-3032 หัวเซนเซอร์ 9120541 -
LS-3032SO(5217) LS-3032 สั่งทำพิเศษ 9120541 -
LS-3033 หัวเซนเซอร์ 9120541 -
LS-3033SO(8073) LS-3033 สั่งทำพิเศษ 9120541 -
LS-3034 หัวเซนเซอร์ 9120541 -
LS-3036 หัวเซนเซอร์ 9022020 -
LS-3060 หัวเซนเซอร์ 9022020 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 0920516 -
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 0920516 -
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 0920516 -
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 0920516 -
IG-010 หัวเซนเซอร์ 0920516 -
IG-028 หัวเซนเซอร์ 0920516 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 1020337 -
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN 1020337 -
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020337 -
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม 1020337 -
IB-01 หัวเซนเซอร์ 1020337 -
IB-05 หัวเซนเซอร์ 1020337 -
IB-10 หัวเซนเซอร์ 1020337 -
IB-30 หัวเซนเซอร์ 1020337 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องมือวัด

ระบบการวัด 3 รูปแบบในเครื่องเดียว

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
LM-X100L ส่วนหัว รุ่นเลเซอร์หลายสี 2221156 -
LM-X100TL ส่วนหัว รุ่นเลเซอร์หลายสีและโพรบแบบสัมผัส 2221156 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย (Safety Laser Scanner)

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SZ-V04 ชนิดหลายฟังก์ชัน, มาตรฐาน 1620148 -
SZ-V04X ชนิดหลายฟังก์ชัน, กล้อง 1620148 -
SZ-V32 ชนิดหลายช่อง, มาตรฐาน 1620148 -
SZ-V32N ชนิดเครือข่าย, มาตรฐาน 1620148 -
SZ-V32NX ชนิดเครือข่าย, กล้อง 1620148 -
SZ-V32X ชนิดหลายช่อง, กล้อง 1620148 -
SZ-VH1 หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดมาตรฐาน 1620148 -
SZ-VH1X หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดกล้อง 1620148 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SZ-01S ยูนิตหลัก, ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป 0820676 -
SZ-04M ยูนิตหลัก, ชนิดหลายฟังก์ชัน 0820676 -
SZ-16V ยูนิตหลัก, ชนิดชุด (ช่อง) หลายพื้นที่ 0820676 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดค่าอื่นๆ (Process Sensor)

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
FT-50A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 0520768 -
FT-50AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP 0520768 -
FT-50AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 0520768 -
FT-50AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP 0520768 -
FT-55A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 0520768 -
FT-55AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP 0520768 -
FT-55AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต 0520768 -
FT-55AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP 0520768 -
FT-H10 หัวเซนเซอร์ 0520768 -
FT-H20 หัวเซนเซอร์ 0520768 -
FT-H30 หัวเซนเซอร์ 0520768 -
FT-H40K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง 0520768 -
FT-H50 หัวเซนเซอร์ 0520768 -
FT-H50K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง 0520768 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องวัดประจุไฟฟ้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SK-H050 ยูนิตหลัก 1420660 -

ด้านบนสุดของหน้า

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน (Vision Camera)

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

วิชันซิสเต็ม

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
VS-L1500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-L1500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-L160CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-L160MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-L320CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-L320MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-L500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-L500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S1500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S1500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S160CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S160MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S320CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S320MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -
VS-S500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง 2320349 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เลเซอร์มาร์กเกอร์ (Laser Marker)

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
MD-X1000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) 1420484 -
MD-X1000C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) 1420484 -
MD-X1020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) 1420484 -
MD-X1020C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) 1420484 -
MD-X1050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (ประเภทลำแสงขนาดเล็ก) 1420484 -
MD-X1500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) 1420484 -
MD-X1500C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) 1420484 -
MD-X1520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) 1420484 -
MD-X1520C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) 1420484 -
MD-X2000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่มาตรฐาน 2020080 -
MD-X2000A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่มาตรฐาน 2020080 -
MD-X2020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่กว้าง 2020080 -
MD-X2020A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่กว้าง 2020080 -
MD-X2050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis จุดที่โฟกัส 2020080 -
MD-X2050A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis จุดเล็ก 2020080 -
MD-X2500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่มาตรฐาน 2020080 -
MD-X2500A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่มาตรฐาน 2020080 -
MD-X2520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่กว้าง 2020080 -
MD-X2520A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่กว้าง 2020080 -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 0622252 -
MD-C1 โมดูลความปลอดภัย ของเลเซอร์ 2020080 -
MD-C2A โมดูลความปลอดภัย ของเลเซอร์ 2020080 -
MD-C2B โมดูลความปลอดภัย ของเลเซอร์ 2020080 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
MD-U1000C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) 1720935 -
MD-U1020C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่กว้าง) 1720935 -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 0622252 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
MD-F3100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) 1220524 -
MD-F3100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) 1220524 -
MD-F3120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) 1220524 -
MD-F3120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) 1220524 -
MD-F3200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) 1620830 -
MD-F3200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) 1620830 -
MD-F3220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) 1620830 -
MD-F3220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) 1620830 -
MD-F5100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) 1220524 -
MD-F5100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) 1220524 -
MD-F5120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) 1220524 -
MD-F5120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) 1220524 -
MD-F5200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) 1620830 -
MD-F5200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) 1620830 -
MD-F5220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) 1620830 -
MD-F5220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) 1620830 -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 0622252 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
ML-Z9600 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) 1721058 -
ML-Z9610 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) 1721058 -
ML-Z9610T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) 1721058 -
ML-Z9620 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) 1721058 -
ML-Z9620T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) 1721058 -
ML-Z9650 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) 1721058 -
ML-Z9650T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) 1721058 -
ML-Z9500 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ 0622252 -
ML-Z9500A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) 0622252 -
ML-Z9500W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ 0622252 -
ML-Z9510 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน) 0622252 -
ML-Z9510A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) 0622252 -
ML-Z9510TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) 0622252 -
ML-Z9510TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน) 0622252 -
ML-Z9510W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน) 0622252 -
ML-Z9520 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง) 0622252 -
ML-Z9520A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) 0622252 -
ML-Z9520TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) 0622252 -
ML-Z9520TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CE) 0622252 -
ML-Z9520W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CE) 0622252 -
ML-Z9550 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก) 0622252 -
ML-Z9550A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) 0622252 -
ML-Z9550TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) 0622252 -
ML-Z9550TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น) 0622252 -
ML-Z9550W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก) 0622252 -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 0622252 -

ด้านบนสุดของหน้า

กล้องไมโครสโคป (Microscope)

ดิจิตอลไมโครสโคป

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
VHX-7000N ดิจิตอลไมโครสโคป 2120888 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
VHX-970FN ดิจิตอลไมโครสโคป 2120888 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวิเคราะห์ธาตุ

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
EA-300 เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์ 2120888 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SR-750 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะใกล้ 1320083 -
SR-750HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดความละเอียดสูง 1320083 -
SR-751 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะกลาง 1320083 -
SR-752 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะไกล 1320083 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SR-700 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ 1420527 -
SR-700HA เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ 1420527 -
SR-710 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ 1420527 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SR-650 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ 1120343 -
SR-650HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง 1120343 -
SR-651 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง 1120343 -
SR-652 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล 1120343 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SR-600 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ 0920493 -
SR-600HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง 0920493 -
SR-610 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง 0920493 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
SR-500 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัด, ชนิดความละเอียดสูง 0622041 -
SR-510 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัด, ชนิดระยะกลาง 0622041 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
BL-1300 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า 0820248 -
BL-1300HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า 0820248 -
BL-1301 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า 0820248 -
BL-1301HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า 0820248 -
BL-1350HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง 0820248 -
BL-1351HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง 0820248 -
BL-1370 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิลด้านหน้า 0820248 -
BL-1371 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ด้านหน้า 0820248 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
BL-700 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิล 9521135 -
BL-701 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ 9521135 -
BL-740 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะกลาง, ซิงเกิล 9521135 -
BL-741 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะกลาง, แรสเตอร์ 9521135 -
BL-780 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิล 9521135 -
BL-781 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ 9521135 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
BL-600 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า 9521135 -
BL-600HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า 9521135 -
BL-601 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า 9521135 -
BL-601HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า 9521135 -
BL-650HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง 9521135 -
BL-651HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง 9521135 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องสแกนชนิดมือถือ

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
HR-X100 เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ 2221768 -
HR-X100WB เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ รุ่นไร้สาย 2221768 -
HR-X300 เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ 2221768 -
HR-X300WB เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ รุ่นไร้สาย 2221768 -
HR-X500 เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ DPM 2221768 -
HR-X500WB เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ DPM รุ่นไร้สาย 2221768 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ

รุ่น ชื่อรุ่น ลำดับการเพิ่มรายการ หมายเหตุ
BT-A700G Handheld Mobile Computer 1920269 -

ด้านบนสุดของหน้า