1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  4. PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)
  5. PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว
  6. รุ่น
  7. 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต

PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัวVisual KV ซีรีส์

4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต

KV-E4XR

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-E4XR

จำนวนอินพุต

4

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

2mA

ค่าคงที่ของเวลาของอินพุท (สับเปลี่ยนไปมาได้ 2 ระดับโดยใช้รีเลย์เสริมพิเศษ 2609 ถึง 2612)

10 ms ± 20%, 10 µs ± 20% สำหรับทั้งขอบขาขึ้น (จากปิดเป็นเปิด) และขอบขาลง (จากเปิดเป็นปิด)

จำนวนเอาต์พุต

4

เอาต์พุต

รีเลย์

พิกัดแรงดันไฟฟ้าของโหลด

250 VAC, 30 VDC, 2 A (โหลดแบบเหนี่ยวนำ), 4 A (โหลดชนิดความต้านทาน)

อัตรากระแสไฟฟ้าเอาต์พุต

2 A/เอาท์พุท (โหลดแบบเหนี่ยวนำ), 4 A/เอาท์พุท (โหลดชนิดความต้านทาน), 4 A/จุดร่วม

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

เวลาเริ่มต้นการทำงาน (OFF → ON)

10ms หรือน้อยกว่า

เวลาเริ่มต้นการทำงาน (ON → OFF)

ความต้านทาน ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

อายุใช้งานของรีเลย์

ทางไฟฟ้า: อย่างน้อย 100000 ครั้ง (20 ครั้ง/นาที), เชิงกล: อย่างน้อย 20000000 ครั้ง)

การเปลี่ยนรีเลย์

เป็นไปไม่ได้

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะของอินพุท

โหมด 24 V

พิกัดสูงสุดของอินพุท

อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต

26.4 VDC

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

24 VDC, 5.3 mA

อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ความต้านทานอินพุต

4.3 kΩ

อินพุทร่วม

4/จุดร่วม

ข้อกำหนดเฉพาะของเอาท์พุท

เอาท์พุทร่วม

วิธีเชื่อมต่อภายนอก

ของบล็อกขั้วต่อ

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)