PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

Visual KV ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

16 อินพุต KV-E16X

KV-E16X - 16 อินพุต

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-E16X

จำนวนอินพุต

16

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

2mA

ค่าคงที่ของเวลาของอินพุท (สับเปลี่ยนไปมาได้ 2 ระดับโดยใช้รีเลย์เสริมพิเศษ 2609 ถึง 2612)

10 ms ± 20%, 10 µs ± 20% สำหรับทั้งขอบขาขึ้น (จากปิดเป็นเปิด) และขอบขาลง (จากเปิดเป็นปิด)

ข้อกำหนดเฉพาะของอินพุท

โหมด 24 V

อัตราอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

24 VDC, 5.3 mA

ความต้านทานอินพุต

4.3 kΩ

อินพุทร่วม

4/จุดร่วม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ