คอนเนคเตอร์ 16 จุด KL-16CX

KL-16CX - คอนเนคเตอร์ 16 จุด

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KL-16CX

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

โหลดขาออกที่ผิดพลาดของการปลดการเชื่อมต่อ

30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, 1.5 มม. หรือน้อยกว่า แอมพลิจูดสองเท่าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z; 1 G เมื่อยึดติดเข้ากับราง DIN

ระบบฉนวน

โฟโตคัปเปลอร์ชนิดแยกตัว

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10.8 ถึง 26.4 VDC (สำหรับชุด I/O ชนิดขั้วต่อ ซึ่งแรงดันไฟฟ้านี้จะจ่ายมาให้โดยสายเคเบิลเฉพาะ)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 60°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีก๊าซกัดกร่อน

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

คอมมอนของแหล่งจ่ายไฟ: 1500 V, แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติ: 500 V, ความกว้างของพัลส์: 1 ms, 50 ns (โดยวิธีการจำลองสัญญาณรบกวน)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

500 VAC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่างๆ ของ I/O; ไม่รวมขั้วเอาท์พุทของ ERR)

ความต้านทานของฉนวน

20 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วอินพุทต่างๆ; ไม่รวมขั้วเอาท์พุทของ ERR)

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

พิกัดสูงสุดของอินพุท

อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต

DC26.4V

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

24 VDC, 5.3 mA (โหมด 24 V); 5 VDC, 0.9 mA (โหมด 5 V)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 V (โหมด 24 V), 2.5 V (โหมด 5 V)

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

2 mA (โหมด 24 V)

แรงดันไฟฟ้า OFF สูงสุด

0.8 V (โหมด 5 V)

อิมพีแดนซ์ขาเข้า

4.3 kΩ

จำนวนอินพุท/เอาท์พุท

16, อินพุท DC ชนิดขั้วต่อ

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

75mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะของเอาท์พุท

เอาต์พุต

-

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (เมื่อเอาท์พุทเป็น ON)

กระแสรั่ว (เมื่อเอาท์พุทเป็น OFF)

เอาท์พุทของทรานซิสเตอร์

พิกัดแรงดันไฟฟ้าของโหลด

อัตรากระแสไฟฟ้าเอาต์พุต

สายกราวด์ร่วม

เวลาหน่วง ON

เวลาหน่วง OFF

ความต้านทานของฉนวน

ระบบฉนวน

เอาท์พุทของรีเลย์

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

อัตรากระแสไฟฟ้าเอาต์พุต

สายกราวด์ร่วม

ความต้านทานขณะ ON

เวลาหน่วง ON

เวลาหน่วง OFF

ความต้านทานของฉนวน

ระบบฉนวน

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ