รุ่น เลเซอร์โปรไฟล์ 2D/3D LJ-X8000 ซีรีส์

46 ผลิตภัณฑ์

LJ-X8000 - คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D

LJ-X8000

คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D

LJ-X8000A - คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ

LJ-X8000A

คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ

LJ-X8002 - คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D

LJ-X8002

คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D

CA-MP120 - จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA)

CA-MP120

จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA)

CA-U4 (CA-U4#) - แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CA-U4 (CA-U4#)

แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CA-U5 - แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CA-U5

แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

LJ-H1X - ซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน/ซอฟต์แวร์เทอร์มินัลของ LJ-X ซีรีส์

LJ-H1X

ซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน/ซอฟต์แวร์เทอร์มินัลของ LJ-X ซีรีส์

CA-EN10 - สายเคเบิลของหัว Encoder (10 ม.)

CA-EN10

สายเคเบิลของหัว Encoder (10 ม.)

CA-EN5 - สายเคเบิลของหัว Encoder (5 ม.)

CA-EN5

สายเคเบิลของหัว Encoder (5 ม.)

CB-B05LL - สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.)

CB-B05LL

สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.)

CB-B05LR - สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.)

CB-B05LR

สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.)

CB-B05LU - สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.)

CB-B05LU

สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.)

CB-B10 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-B10

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-B10E - สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-B10E

สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

CB-B20E - สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 20 ม.

CB-B20E

สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 20 ม.

CB-B3 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 3 ม.

CB-B3

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 3 ม.

CB-B5E - สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

CB-B5E

สายเคเบิลต่อขยายคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

OP-26487 - สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-26487

สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-51657 - สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-51657

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-66842 - สายเคเบิลของจอมอนิเตอร์ RGB ยาว (3 ม.)

OP-66842

สายเคเบิลของจอมอนิเตอร์ RGB ยาว (3 ม.)

OP-66843 - สายเคเบิลครอสโอเวอร์ Ethernet (Category 5e)

OP-66843

สายเคเบิลครอสโอเวอร์ Ethernet (Category 5e)

OP-84384 - สายเคเบิล สื่อสาร คอนเนคเตอร์แบบ 9 ขา สำหรับ SYSMAC

OP-84384

สายเคเบิล สื่อสาร คอนเนคเตอร์แบบ 9 ขา สำหรับ SYSMAC

OP-86930 - สายเคเบิล สื่อสาร คอนเนคเตอร์แบบ 9 ขา สำหรับ MELSEC

OP-86930

สายเคเบิล สื่อสาร คอนเนคเตอร์แบบ 9 ขา สำหรับ MELSEC

OP-87055 - สายเคเบิลของจอมอนิเตอร์ RGB ยาว 10 ม.

OP-87055

สายเคเบิลของจอมอนิเตอร์ RGB ยาว 10 ม.

OP-87506 - เมาส์เฉพาะ คอนโทรลเลอร์

OP-87506

เมาส์เฉพาะ คอนโทรลเลอร์

CA-SD16G - การ์ด SD (เกรดอุตสาหกรรม) 16 GB

CA-SD16G

การ์ด SD (เกรดอุตสาหกรรม) 16 GB

CA-SD1G - การ์ด SD 1 GB (รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD1G

การ์ด SD 1 GB (รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD4G - การ์ด SD 4 GB (SDHC: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD4G

การ์ด SD 4 GB (SDHC: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

OP-26486 - คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-26486

คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-42279 - ขายึดสำหรับติดตั้งกับเสาสำหรับจอภาพ

OP-42279

ขายึดสำหรับติดตั้งกับเสาสำหรับจอภาพ

OP-87262 - ขาตั้งสำหรับติดตั้งจอ LCD ขนาด 12 นิ้วโดยเฉพาะ

OP-87262

ขาตั้งสำหรับติดตั้งจอ LCD ขนาด 12 นิ้วโดยเฉพาะ

OP-87601 - ขาตั้งเฉพาะสำหรับเมาส์

OP-87601

ขาตั้งเฉพาะสำหรับเมาส์