เครื่องวิเคราะห์ธาตุ

รับมือกับการประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยการถ่ายภาพไปจนถึงการวิเคราะห์ธาตุภายในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว เมื่อตัดความจำเป็นของการใช้สุญญากาศ ผ่านการนำไฟฟ้า การตัด หรือขั้นตอนก่อนการประมวลผลอื่นๆ ออกไป EA ซีรีส์จึงช่วยให้การระบุวัสดุง่ายดายขึ้นและสามารถแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้รับทราบได้ในทันที

ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

EA-300 ซีรีส์ - เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์

ขอแนะนำเครื่องวิเคราะห์ธาตุสำหรับใช้งานร่วมกับไมโครสโคป VHX-7000 เพียงวางชิ้นงานบนแท่นวางก็สามารถวิเคราะห์ธาตุได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการทำลาย การสะสมของตะกอน หรือใช้สุญญากาศ คำแนะนำจาก AI จะช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถระบุธาตุ สารประกอบ วัสดุ และสิ่งแปลกปลอมได้

แคตตาล็อก ขอราคา