เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง

LK-G3000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง LK-G3000 ซีรีส์

45 ผลิตภัณฑ์

LK-G3001 - คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001

คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001P - คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001P

คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001PV - คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001PV

คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001V - คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001V

คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G08 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G08

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G10 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G10

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G15 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G15

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G150 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G150

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G152 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G152

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G155 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G155

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G157 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G157

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G30 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G30

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G32 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G32

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G35 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G35

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G37 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G37

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G400 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G400

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G402 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G402

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G405 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G405

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G407 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G407

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G500 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G500

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G502 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G502

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G505 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G505

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G507 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G507

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G80 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G80

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

LK-G82 - หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G82

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2

LK-G85 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G85

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง

LK-G87 - หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

LK-G87

หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2

CA-U4 (CA-U4#) - แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CA-U4 (CA-U4#)

แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

LK-H1W - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

LK-H1W

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

LK-GC10 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

LK-GC10

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

LK-GC2 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 2 ม.

LK-GC2

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 2 ม.

LK-GC20 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 20 ม.

LK-GC20

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 20 ม.

LK-GC30 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 30 ม.

LK-GC30

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 30 ม.

LK-GC5 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

LK-GC5

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

OP-51654 - สายเคเบิลจอแสดงผล 0.3 ม.

OP-51654

สายเคเบิลจอแสดงผล 0.3 ม.

OP-51655 - สายเคเบิลจอแสดงผล 3 ม.

OP-51655

สายเคเบิลจอแสดงผล 3 ม.

OP-51656 - สายเคเบิลจอแสดงผล 10 ม.

OP-51656

สายเคเบิลจอแสดงผล 10 ม.

OP-51657 - สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-51657

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

LK-F1 - ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-G30/35 หรือ LK-G80/85

LK-F1

ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-G30/35 หรือ LK-G80/85

LK-F2 - ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-H150/155, LK-G150/155, LK-G400/405, หรือ LK-G500/505

LK-F2

ฟิลเตอร์ ND สำหรับ LK-H150/155, LK-G150/155, LK-G400/405, หรือ LK-G500/505

OP-26401 - อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา) 

OP-26401

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)