เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว

SJ-R ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว SJ-R ซีรีส์

13 ผลิตภัณฑ์

SJ-R036 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R036

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.

SJ-R036A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R036A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.

SJ-R036C - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R036C

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.

SJ-R060 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R060

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม.

SJ-R060A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R060A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม.

SJ-R060C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R060C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม.

SJ-R084 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R084

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม.

SJ-R084A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R084A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม.

SJ-R084C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R084C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม.

SJ-R108 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R108

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.

SJ-R108A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R108A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.

SJ-R108C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R108C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม.

SJ-R132 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R132

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.

SJ-R132A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R132A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.

SJ-R132C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R132C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม.

SJ-R156 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R156

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.

SJ-R156A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R156A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.

SJ-R156C - ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R156C

ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม.

SJ-R180 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R180

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.

SJ-R180A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R180A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.

SJ-R228 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R228

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.

SJ-R228A - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-R228A

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.

OP-42210 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42210

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42211 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42211

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42212 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42212

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

SJ-C10M - สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036 ยกเลิกการผลิต

SJ-C10M

สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036

SJ-C2M - สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 2 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036 ยกเลิกการผลิต

SJ-C2M

สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 2 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036

SJ-C5M - สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036 ยกเลิกการผลิต

SJ-C5M

สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036

OP-42213 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030/M070

OP-42213

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030/M070

OP-42214 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030C/M070C

OP-42214

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030C/M070C

OP-42215 - กล่องรีเลย์คับเปลอร์

OP-42215

กล่องรีเลย์คับเปลอร์

OP-42216 - อุปกรณ์สำหรับจับยึด B ยกเลิกการผลิต

OP-42216

อุปกรณ์สำหรับจับยึด B

OP-42217 - ชุดทำความสะอาดอิเล็กโทรด

OP-42217

ชุดทำความสะอาดอิเล็กโทรด

OP-51697 - ยูนิตปิดท้าย ยกเลิกการผลิต

OP-51697

ยูนิตปิดท้าย

OP-73755 - ขายึดเสริม A ยกเลิกการผลิต

OP-73755

ขายึดเสริม A

OP-84297 - ขายึดเสริมด้านข้างสำรอง

OP-84297

ขายึดเสริมด้านข้างสำรอง

OP-84298 - ขายึดเสริมตรงกลางสำรอง

OP-84298

ขายึดเสริมตรงกลางสำรอง

SJ-R01 - รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R ยกเลิกการผลิต

SJ-R01

รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R