ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ
  4. เซนเซอร์ตรวจจับการไหล
  5. เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิส
  6. รุ่น
  7. ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำ, 8 ลิตร/นาที

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิสFD-S ซีรีส์

ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำ, 8 ลิตร/นาที

FD-SF8

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

FD-SF8*1*2

ชนิด

ชนิดการไหลขั้นต่ำ

อัตราช่วงการไหล

0 ถึง 8 L/min*3

ของเหลวที่ใช้ได้

ของเหลว (ของเหลวที่ไม่กัดกร่อน PFA)

ช่วงความหนาแน่นที่ระบุ

0.300 ถึง 2.000 g/cm3

ความหนาแน่นขั้นต่ำ

ค่าเริ่มต้น: 0.50 g/cm3 (สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 2.00 g/cm3)*4

ค่าเริ่มต้นการไหลขั้นต่ำ

0.4 L/min*5

การไหลขั้นต่ำ

0 ถึง 16 L/min*5

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อในการเชื่อมต่อกระบวนการ (ปลายท่อ PFA)

3/8" x 1/4" (9.53 x 6.35)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อ

ø5.0 มม. แบบแยก

อุณหภูมิของของเหลวที่ใช้ได้

10 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสูญเสียแรงดัน

สำหรับน้ำที่มีความหนืด 1 cSt และที่ F.S.

0.04 MPa หรือน้อยกว่า

วิธีการแสดงผล

ไม่มี (ต่อเซนเซอร์กับ FD-SAxxA และจอแสดงผล)

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงสถานะการแจ้งเตือน: LED สีแดงและสีเขียว (สว่างเป็นสีแดง: การแจ้งเตือน, สว่างเป็นสีเขียว: เปิดเครื่อง),
ไฟแสดงสถานะ: LED สีแดงและสีเขียว (สว่างเป็นสีแดง: เตือนการสั่นสะเทือน, สว่างเป็นสีเขียว: มีน้ำอยู่เต็ม [การทำงานปกติ], กะพริบสีเขียว: เตือนการปนของฟอง, ไฟแสดงสถานะสีเขียวปิด: แห้ง [ไม่มีน้ำ])

ความละเอียดในการแสดงผล

โหมดมาตรฐาน

0.01 L/min (ในระหว่างโหมด rESo)

โหมดโฟกัส

1 mL/min*6 (ในระหว่างโหมด rESo)

ความแม่นยำ

ลิเนียริตี้ (Linearity)

25 ถึง 100 % ของ F.S. การไหล ±1 % ของ Rdg (ค่าที่แสดง)
0 ถึง 25 % ของ F.S. การไหล ±0.25 % ของ F.S.*7

ความเสถียรการปรับค่าเป็นศูนย์

±1 % ของ F.S.*8*9

ฮีสเทอรีซิส

ปรับได้

เวลาตอบสนอง (ป้องกันการกระเพื่อม)

50 ms/100 ms/500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s ปรับได้

ยูนิตจอแสดงผลสะสม

โหมดมาตรฐาน

0.001/0.01/0.1/1/10/100 (L) เลือกได้

โหมดโฟกัส

0.1/1/10/100/1,000/10,000 (mL) เลือกได้*6

การจัดเก็บข้อมูลสะสม

ข้อมูลที่เขียนลงในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองหน่วยความจำ

EEPROM (ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล: มากกว่า 10 ปี, จำนวนครั้งที่สามารถเขียนข้อมูลใหม่ได้: 1 ล้านครั้งขึ้นไป)

เอาต์พุตควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

เอาต์พุตจาก FD-SAxxA
(NPN/PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ch [NPN: 40 V หรือน้อยกว่า, PNP: 30 V หรือน้อยกว่า]; แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า)

รีเซ็ตสะสม/การเลือกช่อง

อินพุตจาก FD-SAxxA (หน้าสัมผัสหรือ solid, เวลาอินพุต: 20 ms หรือมากกว่า)

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

เอาต์พุตจาก FD-SAxxA (4 ถึง 20 mA, สูงสุด ความต้านทานการโหลด: 260 Ω, สามารถตั้งค่าช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเป็นค่าที่กำหนดเองได้)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

จ่ายพลังงานจาก FD-SAxxA

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65

ความทนทานต่อแรงดัน

0.9 MPa หรือน้อยกว่า (25 °C)*10

ช่วงแรงดันที่ใช้

0,6 MPa หรือน้อยกว่า (25 °C)*10

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,075 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ชิ้นส่วนที่เปียก

Super PFA หรือ PFA ใหม่

วัสดุอื่นๆ

ชิ้นส่วนพลาสติกของวัสดุหุ้ม: PEI, สายเคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 750 กรัม

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ยูนิตร่วมกันหลายยูนิต ให้ติดตั้งเซนเซอร์ยูนิตที่ช่วงห่างที่กำหนดแยกต่างหาก
*2 ไม่สามารถใช้ FD-SAxx ร่วมกับ FD-SF1/FD-SF8 ได้ ใช้ FD-SAxxA
*3 สามารถแสดงค่าที่อยู่ภายในช่วงที่เป็นสองเท่าของค่าในอัตราช่วงการไหล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับอัตราช่วงการไหลเมื่อใช้โหมดโฟกัส แต่ช่วงการแสดงผลการไหลจะอยู่ที่ 0 ถึง 400 mL/min สำหรับ FD-SF1 และ 0 ถึง 4,000 mL/min สำหรับ FD-SF8
*4 เมื่อความหนาแน่นน้อยกว่าหรือเท่ากับความหนาแน่นขั้นต่ำ จะแสดงผลการไหลเป็น 0 L/min ความหนาแน่นขั้นต่ำจะส่งผลตามการไหลสะสม
*5 การไหลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับการไหลขั้นต่ำจะแสดงผลเป็น 0 L/min ค่าขั้นต่ำจะส่งผลตามการไหลสะสม เมื่อใช้โหมดโฟกัส ค่าเริ่มต้นของการไหลขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10.0 mL/min สำหรับ FD-SF1 และ 100 mL/min สำหรับ FD-SF8
*6 เมื่อใช้โหมดโฟกัส ช่วงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่งจะอยู่ที่ 0 ถึง 400 mL/min สำหรับ FD-SF1 และ 0 ถึง 4,000 mL/min สำหรับ FD-SF8
*7 F.S. (ภาพขยาย) แสดงพิกัดการไหลและ Rdg แสดงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่ง ความแม่นยำได้รับการควบคุมตามข้อผิดพลาดการคำนวณที่สะสมเป็นเวลากว่า 30 วินาทีโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ 25 °C และอุปกรณ์ปรับเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์
ความแม่นยำเมื่อใช้โหมดโฟกัสจะเท่ากับความแม่นยำในระหว่างการทำงานปกติ เมื่อใช้โหมดโฟกัส F.S. ก็จะเท่ากับ 1 L/min ด้วย สำหรับ FD-SF1 และ 8 L/min สำหรับ FD-SF8
*8 F.S. (ภาพขยาย) แสดงพิกัดการไหลและ Rdg แสดงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่ง ความแม่นยำได้รับการควบคุมตามข้อผิดพลาดการคำนวณที่สะสมเป็นเวลากว่า 30 วินาทีโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ 25°C และอุปกรณ์ปรับเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์
ความแม่นยำเมื่อใช้โหมดโฟกัสจะเท่ากับความแม่นยำในระหว่างการทำงานปกติ เมื่อใช้โหมดโฟกัส F.S. ก็จะเท่ากับ 1 L/min ด้วย สำหรับ FD-SF1 และ 8 L/min สำหรับ FD-SF8
*9 สามารถยกเลิกได้โดยวิธีการปรับค่าเป็นศูนย์เป็นระยะ
*10 สำหรับค่านี้ ที่อุณหภูมิ 25 °C หรือสูงกว่า โปรดดูเส้นตรงการลดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความผันผวนของแรงดันที่เกิดขึ้นจากการกระแทกของน้ำและปรากฏการณ์ที่คล้ายกันอยู่ในช่วงแรงดันการทำงาน

  • FlowKnowledge
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ