ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-7000 ซีรีส์

ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)

KV-TF40

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-TF40

ชนิด

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ PID หลายอินพุต

จำนวนของจุดอินพุตอุณหภูมิ

4 ช่อง

อินพุต

เทอร์โมคัปเปิล/ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ*1

ชนิดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมคัปเปิล: K, J, T, E, R, B, N, S, W5Re/W26Re, ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ: JPt100, Pt100

ความแม่นยำในการตรวจสอบ

±0.3 % ของ F.S. ±1 หลัก (+25 °C), ±0.7 % ของ F.S. ±1 หลัก (0 ถึง +50 °C)

ความแม่นยำในการชดเชยจังก์ชันที่เย็น

±1 °C

ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง

125 ms/ช่อง (500 ms/4 ช่อง)

ระยะเวลาควบคุม

1 ถึง 100 วินาที

โหมดการทำงาน

การควบคุม PID (พร้อมการปรับค่าอัตโนมัติ และติดตั้งฟังก์ชันรักษาเสถียรภาพ 3 โหมด)
การควบคุมการทำความร้อน/ระบายความร้อนของ PID (พร้อมการปรับค่าอัตโนมัติ และติดตั้งฟังก์ชันรักษาเสถียรภาพ 3 โหมด)
การควบคม ON/OFF

โหมดการปรับค่า

โหมดการปรับค่า PID อัตโนมัติ

เอาต์พุตควบคุม

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

เอาต์พุตแจ้งเตือน

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)*2

โหมดแจ้งเตือน

ขีดจำกัดบนของค่าสัมบูรณ์, ขีดจำกัดล่างของค่าสัมบูรณ์, ขีดจำกัดบนของความคลาดเคลื่อน, ขีดจำกัดล่างของความคลาดเคลื่อน,
ขีดจำกัดบนของความคลาดเคลื่อนแบบ Unexcited, ขีดจำกัดล่างของความคลาดเคลื่อนแบบ Unexcited, ขีดจำกัดบนและล่างของความคลาดเคลื่อน,
ภายในขีดจำกัดบนและล่างของความคลาดเคลื่อน, ขีดจำกัดบนของค่าสัมบูรณ์แบบ Unexcited, ขีดจำกัดล่างของค่าสัมบูรณ์แบบ Unexcited*3

เอาต์พุต

อัตราการโหลด

30 VDC 100 mA หรือน้อยกว่า

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

1.5 V หรือน้อยกว่า

อินพุตเซนเซอร์กระแสไฟฟ้า (CT)

4 ช่อง*4

ความแม่นยำในการวัดกระแสไฟ

มากกว่า ±5 % ของค่าอินพุต และ ±2 A ของค่าอินพุต

โหมดฉนวน

ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์และทรานสฟอร์เมอร์, ระหว่างช่อง
อินพุต: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์และทรานสฟอร์เมอร์

ส่วนหน่วยความจำ

EEPROM บันทึกได้หนึ่งล้านครั้ง

ฟังก์ชันอื่น

การแจ้งเตือนการขาดของลวดตัวนำความร้อน, การแจ้งเตือนการขาดของลวด แบบลูปควบคุม, ความไม่เที่ยงของค่าที่วัดได้,
ขีดจำกัดเอาต์พุต, การตั้งค่าความเอียง, การรีเซ็ตค่าแบบ Manual, การควบคุมเอาต์พุตในระหว่างเกิดข้อผิดพลาด

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

210 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม

*1 สามารถตั้งค่าสำหรับแต่ละช่อง
*2 เนื่องจากใช้เอาต์พุตแจ้งเตือนเป็นเอาต์พุตควบคุมการระบายความร้อนเมื่อใช้การควบคุมการทำความร้อน/ระบายความร้อน จึงไม่สามารถใช้เอาต์พุตแจ้งเตือนเป็นฟังก์ชันเอาต์พุตแจ้งเตือนได้
*3 สามารถเลือกเปิด/ปิดการทำงานแบบสแตนด์บายสำหรับโหมดแจ้งเตือนแต่ละโหมดได้
*4 ใช้เซนเซอร์ของ KEYENCE (OP-6694) (แยกจำหน่าย)

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)