1. หน้าหลัก
 2. ผลิตภัณฑ์
 3. เซนเซอร์ (Sensor)
 4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
 5. ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์

ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์

PS-N ซีรีส์

PS-N ซีรีส์ - ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์

ติดตั้งได้หลากหลายแบบเนื่องด้วยความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง และสามารถต่อขยายสายเคเบิลได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PS-N ซีรีส์ ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

 • คุณสมบัติเซนเซอร์ NEO ซีรีส์
 • หัวเซนเซอร์ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูง
 • ตัวเลือกหัวเซนเซอร์หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • NU ซีรีส์ - ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

  ลดการใช้สายไฟและเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก ใช้สายเคเบิลสื่อสารเพียงสายเดียวในการเดินสายระหว่าง PC/PLC และ NU ซีรีส์

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)