เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรีส์

แท่นวางแบบมอเตอร์ VR-S300

VR-S300 - แท่นวางแบบมอเตอร์

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

  • CE Marking

รุ่นอื่นๆ