ดิจิตอลไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ตรวจจับสี

CZ ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ชนิดไฟเบอร์, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. - LR-WF10

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP CZ-K1P

CZ-K1P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CZ-K1P

เอาต์พุต

PNP

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง, ไฟ LED สีเขียว, ไฟ LED สีน้ำเงิน

เวลาตอบสนอง

300 µs/1 ms (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

เอาต์พุต: LED สีแดง, การปรับแต่ง: LED สีส้ม, อินพุตการซิงโครไนซ์จากภายนอก: LED สีเขียว,
อัตราที่ตรงกัน/ความเข้มแสงที่ได้รับ: LCD (สีแดง/สีเขียว)

การแสดงข้อผิดพลาด

ความเข้มแสงมากเกินไป, ความเข้มแสงไม่เพียงพอ, ความแตกต่างของสีไม่เพียงพอ

วิธีปรับแต่ง

การสอบเทียบ 1 จุด/2 จุด (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์เลือก)

การปรับค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

การตั้งค่าตัวเลขบนจอแสดงผลจอดิจิตอล

โหมดตรวจจับความแตกต่าง

โหมด C/โหมด C + I/โหมด I (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ตัวตั้งช่วงหน่วงเวลาปิด (40 ms)/ตัวตั้งเวลาปิด (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

การเลือกเอาต์พุต

เอาต์พุตตรงกัน: สว่างเมื่อชิ้นงานมีสีตรงกับสีที่กำหนดไว้
เอาต์พุตไม่ตรงกัน: สว่างเมื่อชิ้นงานมีสีต่างจากสีที่กำหนดไว้ (เลือกโดยใช้สวิตช์)

อินพุตการซิงโครไนซ์จากภายนอก

ความเร็วในการตอบสนอง: สูงสุด 500 µs

อินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

เวลาตอบสนองของอินพุท: ต่ำสุด 20 ms

การเลือกสีที่กำหนดไว้

เลือกกำหนดได้ 8 สี (โดยใช้อินพุตภายนอก),
อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า, เวลาตอบสนองอินพุต: ต่ำสุด 20 ms

เอาต์พุตควบคุม

PNP: สูงสุด 40 VDC (สูงสุด 100 mA), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว (แหล่งจ่ายไฟ),
การป้องกันกระแสไฟเกิน (เอาต์พุต), อุปกรณ์ลดการกระชาก (เอาต์พุต)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

75 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 10,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 115 กรัม

*1 เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิต อุณหภูมิโดยรอบจะขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมทั้งหมด
3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C
11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C
เมื่อต้องการต่อเชื่อมหลายยูนิต โปรดติดตั้งแต่ละยูนิตเข้ากับรางโลหะ DIN และตรวจสอบว่ากระแสเอาต์พุตไม่เกิน 20 mA

รุ่นอื่นๆ