ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย LR-XN10

LR-XN10 - ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LR-XN10

ชนิด

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตขยาย

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

ไม่มี*1

จำนวนอินพุตภายนอก

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*2/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

อินพุตภายนอก

การขยายยูนิต

ต่อขยายได้สูงสุด 8 ยูนิต (รวมยูนิตหลัก, เชื่อมต่อได้ทั้งหมด 9 ยูนิต)
แต่จะสามารถต่อขยายได้สูงสุด 16 ยูนิตเมื่อใช้ LR-XN10 สำหรับการต่อขยายด้วย NU ซีรีส์

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

จำนวนอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

เลือกได้ระหว่าง OFF/4 ยูนิต/8 ยูนิต*3

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC*4 (รวมการกระเพื่อม 10% ripple (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 1060 mW (44 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 61 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V), ECO ON/ทั้งหมด: 895 mW (37 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 50 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

−20ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *5

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 (50G); 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุโครงสร้าง

ยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 21 กรัม

*1 นับเป็น 1 อินพุตเมื่อใช้หลายยูนิตต่อขยายกับ FS-MC8N/MC8P และ NU ซีรีส์
*2 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
· ไม่รองรับฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*3 การเลือกยูนิตป้องกันการรบกวนระหว่างกัน 4 หรือ 8 ยูนิตจะทำให้เวลาตอบสนองเปลี่ยนไปดังนี้: เลือก 4 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 6 ms/18 ms/60 ms/1.2 วินาที; เลือก 8 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 12 ms/36 ms/120 ms/2.4 วินาที
*4 เมื่อขยายระบบด้วยยูนิตขยาย 4 ยูนิตหรือสูงกว่า ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 20 V หรือสูงกว่า
*5 ขยายด้วย 1 หรือ 2 ยูนิต: −20 ถึง +55°C; ขยายด้วย 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 ถึง +50°C, ขยายด้วย 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 ถึง +45°C

รุ่นอื่นๆ