1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง
  6. รุ่น
  7. คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูงLK-G3000 ซีรีส์

คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ

LK-G3001V

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LK-G3001V

ชนิด

รุ่นอเนกประสงค์

ชนิดแยก

LK-G3001/LK-GD500

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

สามารถใช้งานร่วมกับหัวเซนเซอร์ LK-G ทุกรุ่น

จำนวนหัวเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 2 ชุด

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.01 µm

ช่วงการแสดงผล

±9999.99 มม. ถึง ±9999.99 µm (เลือกได้จาก 6 ระดับ)

รอบการแสดงผล

10 ครั้ง/วินาที

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

แรงดันขาออกแบบอนาล็อก

±10 V x 2 เอาต์พุต, ความต้านทานเอาต์พุต: 100 Ω*1

เอาท์พุทกระแสแบบอนาล็อก

4 ถึง 20 mA x 2 เอาต์พุต, ความต้านทานการโหลดสูงสุด:350 Ω*1

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT1*1

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

อินพุตของรีโมตอินเตอร์ล็อคของเลเซอร์

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*2

เอาท์พุทการตัดสิน

สำหรับ OUT1, NPN open-collector output*3*1

คอนเนคเตอร์ต่อขยาย

หัวต่อขยาย

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT2

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

คอนเนคเตอร์ ต่อขยาย

อินพุตเปลี่ยนโปรแกรม

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*4 x 3 อินพุต

คอนเนคเตอร์ต่อขยาย

หัวต่อขยาย

อินพุตปิดเลเซอร์

สำหรับหัว A/หัว B, อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*2

เอาต์พุตการวิเคราะห์

สำหรับ OUT2, NPN open-collector output*3

เอาต์พุตแจ้งเตือน

สำหรับ OUT2, NPN open-collector output*3 (N.C.)

ไบนารี

เอาต์พุตข้อมูลที่วัดได้ (21 บิต), OUT1/OUT2 เลือกได้, เอาต์พุตแบบ NPN open-collector*3

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector*3

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*2

การเชื่อมต่อแบบ RS-232C

เอาท์พุทข้อมูลที่วัดค่าและการควบคุมอินพุท/เอาท์พุท (อัตราบอดสูงสุด: 115200 bps, เลือกได้)

การเชื่อมต่อแบบ USB

ตรงตามมาตรฐาน USB Revision 2.0 Full speed (ใช้ร่วมกับ USB 1.1 ได้)

ฟังก์ชันหลัก

การวัดพร้อมกันแบบ 2 OUT, การทำงาน, ค่าเฉลี่ย, ฟิลเตอร์, การปรับแต่ง, การวัด, การตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ, การตั้งค่าความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง, การป้องกันการรบกวนระหว่างกัน, การจัดเก็บข้อมูล, หน่วยความจำชนิด 8 โปรแกรม, โหมด ECO, การตั้งค่า ABLE, การตั้งค่าชิ้นงาน, การปรับแต่ง ABLE, การเลือกผิวการวัดของชิ้นงานโปร่งใส, การประมวลผลสถิติ, การเชื่อมต่อของการติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน, การติดตั้งหัวเซนเซอร์ที่เลือกได้ ฯลฯ

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

500 mA หรือน้อยกว่า เมื่อใช้หัวเซนเซอร์ 1 หัว / 600 mA หรือน้อยกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ 2 หัว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 480 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

*1 อัตรากระแสไฟสูงสุดของเอาต์พุต NPN Open-Collector: 50 mA (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง: 1.0 V หรือน้อยกว่า
อัตรากระแสไฟสูงสุดของเอาต์พุต PNP Open-Collector: 50 mA (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง: 1.0 V หรือน้อยกว่า
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 V หรือน้อยกว่า, กระแสไฟขณะ OFF: 0.6 mA หรือน้อยกว่า
อัตราอินพุตสูงสุดของอัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: 10.2 V, กระแสไฟขณะ OFF: 0.6 mA
บางส่วนใช้ร่วมกันระหว่างแต่ละวงจร I/O ภายในยูนิตหลัก โปรดอย่าลืมว่าจะไม่เกิดค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วต่อร่วมภายใน เนื่องจากค่าความต่างศักย์ระหว่างสายเคเบิลและอุปกรณ์ภายนอก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ "หมายเหตุเกี่ยวกับการเดินสาย" (หน้า 4).
*2 (รุ่น NPN) อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 V หรือน้อยกว่าที่แรงดัน ON, 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF (รุ่น PNP) อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: 10.2 V หรือมากกว่าที่แรงดัน ON (สูงสุด 26.4) 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF

*3 อัตรากระแสไฟของ NPN open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V อัตรากระแสไฟของ PNP open collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V
*4 (รุ่น NPN) อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 V หรือน้อยกว่าที่แรงดัน ON, 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF (รุ่น PNP) อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: 10.2 V หรือมากกว่าที่แรงดัน ON (สูงสุด 26.4 V) 0.6 mA หรือน้อยกว่า
ที่กระแสไฟฟ้า OFF

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า