รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: คอนโทรลเลอร์ไฟ LED - CA-DC21E

คอนโทรลเลอร์ไฟ LED CA-DC10E

CA-DC10E - คอนโทรลเลอร์ไฟ LED

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CA-DC10E

ชนิด

คอนโทรลเลอร์ไฟ
เฉพาะสำหรับ CV-X200/CV-X100 ซีรี่ส์

อินพุต

บังคับหยุดปล่อยแสง: อัตราอินพุตสูงสุด 26.4 V, ต่ำสุด 2 mA

เอาต์พุต

วิธีการควบคุมแสง

วิธีการเข้ารหัสสัญญาณความกว้าง ของพัลส์
(ความถี่ในการยิงลำแสง: 100 kHz)

ช่วงความเข้มแสง

255 ระดับแบบดิจิตอล [การตั้งค่าโปรแกรม]

จุดการเชื่อมต่อ

2 ช่อง
(รองรับการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ LED และชุดขั้วต่อเทอร์มินัล)

แรงดันไฟฟ้า

12 VDC

ความจุไฟฟ้า

สูงสุด 40 W (30 W ต่อช่อง)

การซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์เอาต์พุต FLASH/การให้แสงอย่างต่อเนื่อง [การตั้งค่าโปรแกรม]

ความเร็วในการ
ตอบสนอง

ต่ำกว่า 1 ms

จอแสดงผล

จอแสดงผล LED

ไฟสัญญาณเปิดปิด, ไฟแสดงระดับแสงไฟ

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

3.0 A*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C*2*3

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

*1 ซึ่งการสิ้นเปลืองกระแสไฟของคอนโทรลเลอร์คือ 1.6 A
*2 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของส่วนปล่อยแสงอยู่ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง +40 °C และความชื้นแวดล้อม (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) 35 ถึง 65 % RH
*3 ถูกจำกัดตามอุณหภูมิแวดล้อมของคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อ

รุ่นอื่นๆ