ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

KV-P ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, รวม KL KV-P16TL

KV-P16TL - แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, รวม KL

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-P16TL

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-20 ถึง 70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกทั้งหมดและตัวโครง)

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างของพัลส์: 1 µs, 50 ns (โดยใช้อุปกรณ์จำลองสัญญาณรบกวน)

บรรยากาศโดยรอบในการปฏิบัติการ

ปริมาณต่ำสุดของฝุ่นและก๊าซกัดกร่อนที่ปรากฏ

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ชนิดแรงดันไฟฟ้า

I

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

น้อยกว่า 2 ms

โครงสร้าง

ประเภทยึดกับแผง, เฉพาะชิ้นส่วนการทำงานของพื้นผิวด้านหน้ามีพิกัด IP65

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10%

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

250mA หรือน้อยกว่า

ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่างๆ ของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกต่างๆ ทั้งหมดและตัวโครง)

การป้องกันการกระแทก

เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC 61131-2, 147 ม./วินาที2, เวลาในการทำงาน: 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละ 3 ทิศทาง

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นแบบเป็นช่วงๆ

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.075 มม.*2

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 ม./วินาที2*2

การสั่นต่อเนื่อง

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.035 มม.*2

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 ม./วินาที2*2

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

น้ำหนัก

ประมาณ 420 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะของฟังก์ชัน

แผงเข้าดูข้อมูล

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

จอแสดงผล LCD พร้อมด้วยไฟพื้นหลัง 3 สี

ขนาดตัวอักษร

เต็มความกว้าง: 7.00 มม. × 7.80 มม., ความกว้างครึ่งหนึ่ง: 3.48 มม. × 7.80 มม.

ส่วนแสดงชื่อข้อมูล

การแสดงค่าลบและค่าบวก, การแสดงการกะพริบ, การแสดงผลแบบเลื่อน ตัวอักษรครึ่งความกว้าง: การแสดงผลแบบอยู่กับที่: 14 ตัวอักษร, การแสดงผลแบบเลื่อน: 64 ตัวอักษร ตัวอักษรเต็มความกว้าง: การแสดงผลแบบอยู่กับที่: 7 ตัวอักษร, การแสดงผลแบบเลื่อน: 32 ตัวอักษร

ส่วนแสดงข้อมูล

เครื่องหมาย, สูงสุด 10 หลัก รวมจุดทศนิยม

อุปกรณ์การแสดงผล

อุปกรณ์ทั้งหมด (ลงทะเบียนด้วยตัวปรับแก้ค่าบนแผง)

การเปลี่ยนข้อมูล

โดยใช้สวิตช์บริเวณแผงด้านหน้า

ฟังก์ชันรีเซต

โดยใช้สวิตช์รีเซต

ฟังก์ชันป้องกันปุ่ม

โดยใช้สวิตช์บริเวณแผงด้านหน้า

อื่นๆ

สามารถใช้ข้อกำหนดเฉพาะทางอ้อมเพื่อแสดงข้อความได้

แผงข้อความ

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

จอแสดงผล LCD พร้อมด้วยไฟพื้นหลัง 3 สี

ขนาดตัวอักษร

เต็มความกว้าง: 7.00 มม. × 7.80 มม., ความกว้างครึ่งหนึ่ง: 3.48 มม. × 7.80 มม.

การดูข้อความ

แสดงภาพเนกาตีฟและโพสิตีฟ, แสดงภาพแบบกะพริบ, แสดงภาพแบบเลื่อน อักขระตัวเล็กขนาดเท่าเดิม: แสดงภาพอยู่กับที่: 14 ตัวอักษร, แสดงภาพแบบเลื่อน: 64 ตัวอักษร อักขระตัวใหญ่ขนาดเท่าเดิม: แสดงภาพอยู่กับที่: 7 ตัวอักษร, แสดงภาพแบบเลื่อน: 32 ตัวอักษร อักขระตัวเล็กขนาดความสูงเท่าเดิม: แสดงภาพอยู่กับที่: 14 ตัวอักษร, แสดงภาพแบบเลื่อน: 64 ตัวอักษร, อักขระตัวใหญ่ขนาดความสูงเท่าเดิม: แสดงภาพอยู่กับที่: 7 ตัวอักษร, แสดงภาพแบบเลื่อน: 32 ตัวอักษร ×4 อักขระตัวเล็ก: แสดงภาพอยู่กับที่: 7 ตัวอักษร, แสดงภาพแบบเลื่อน: 64 ตัวอักษร ×4 อักขระตัวใหญ่: แสดงภาพอยู่กับที่: 3 ตัวอักษร, แสดงภาพแบบเลื่อน: 32 ตัวอักษร (เมื่อแสดงอักขระความสูงเท่าเดิมหรือ x4 ตัวอักษร จะไม่สามารถใช้แถวที่สองแสดงป้ายชื่อได้)

ส่วนแสดงป้ายชื่อ

ตัวอักษรความกว้างเต็มที่ 2 ตัว (ตัวอักษรความกว้างครึ่งหนึ่ง 4 ตัว) × ป้ายชื่อ 3 ป้าย, หน้าจอแสดงผลเชิงบวก

สับเปลี่ยนฟังก์ชัน

F1 ถึง F5, รวมเป็น 5 (F2 ถึง F4 มีการแสดงป้ายชื่อ)

อื่นๆ

สามารถใช้ข้อกำหนดเฉพาะทางอ้อมเพื่อแสดงข้อมูลได้

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

วิธีควบคุมแบบเลขคณิต

วิธีตั้งโปรแกรมที่เก็บไว้

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม

วิธีแผนภูมิแลดเดอร์ + วิธีแลดเดอร์แบบขยาย

ประเภทคำแนะนำ

คำแนะนำพื้นฐาน: 28 ประเภท, คำแนะนำในการใช้งาน: 22 ประเภท, คำแนะนำในการคำนวณ: 26 ประเภท, คำแนะนำในการหยุดยั้งการทำงาน: 4 ประเภท

เวลาสแกนต่ำสุด

140 µs

ความเร็วในการประมวลคำแนะนำ

คำแนะนำพื้นฐาน

ต่ำสุด 0.7 µs

คำแนะนำในการใช้งาน

ต่ำสุด 6.4 µs

ความสามารถของโปรแกรม

4000 ระดับขั้น

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย: จำนวนสูงสุดของชุดอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

8 (ไม่รวม QL-B1)

อินเตอร์เฟส KL

มี

จำนวนอินพุท/เอาท์พุท (ชุดอุปกรณ์หลัก KV-P รวมอินพุท/เอาท์พุท 16 ค่าแล้ว)

16 ถึง 2,064 (เมื่อต่อขยาย ชุดอุปกรณ์ซีรี่ส์ KL เพิ่มจนครบจำนวนสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้), 16 ถึง 272 (เมื่อต่อขยายชุดอุปกรณ์ซีรี่ส์ QL เพิ่มจนครบจำนวนสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้), 16 ถึง 144 (เมื่อต่อขยายชุดอุปกรณ์ต่อขยายเพิ่มจนครบจำนวนสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้)

รีเลย์เสริมภายใน

รีเลย์ 2560 ตัว, 1000 ถึง 1915 และ 3000 ถึง 17915 (รวมถึงรีเลย์สำหรับซีรี่ส์ QL)

รีเลย์ช่วยแบบพิเศษ

รีเลย์ 160 ตัว, 2000 ถึง 2915

หน่วยความจำของข้อมูล

2000 คำ, DM0000 ถึง DM1999

หน่วยความจำของข้อมูลชั่วคราว

32 คำ, TM00 ถึง TM31

ตัวตั้งเวลา/ตัวนับ

ตัวตั้งเวลา 0.1 s: TMR (0 ถึง 6,553.5 s) ตัวตั้งเวลา 0.01 s: TMH (0 ถึง 655.35 s) ตัวตั้งเวลา 0.001 s: TMS (0 ถึง 65.535 s) ตัวนับ C เพิ่มเติม ตัวนับขึ้นลง UDC จำนวนสุทธิ: 250

ตัวตัดขอบแบบดิจิตอล

2

ตัวนับความเร็วสูง

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 Phase 30 kHz × 2 (นับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535)*3

ตัวเปรียบเทียบของตัวนับความเร็วสูง

4 (ติดตั้งไว้ 2 ชุดสำหรับตัวนับความเร็วสูงแต่ละตัว), สามารถใช้เอาท์พุทโดยตรงได้

ฟังก์ชันควบคุมการวางตำแหน่ง

แกนอิสระ 1 แกน, สูงสุด 50 kHz

สวิตช์หน่วยความจำ

16

ฟังก์ชันค้างการปิดเครื่อง

หน่วยความจำของโปรแกรม

Flash ROM เขียนซ้ำได้ 100000 ครั้ง หรือมากกว่า

หน่วยความจำของข้อมูล, ตัวนับ, รีเลย์ช่วยภายใน, คอมเมนต์ของหน้าสัมผัส (อุปกรณ์เก็บรักษาถูกตั้งตามคำแนะนำ MEMSW)

120 วันหรือมากกว่า (ที่ 25°C) ผ่านการใช้งานตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบสองชั้น สามารถใช้ ROM แบบแฟลชเพื่อสำรองข้อมูลได้

ฟังก์ชันวินิจฉัยด้วยตัวเอง

CPU เกิดข้อผิดพลาด, RAM เกิดข้อผิดพลาด

อุปกรณ์ต่อพ่วง

คอนโซลการตั้งโปรแกรม KZ-P3, ซอฟต์แวร์รองรับแลดเดอร์ KV BUILDER (เวอร์ชัน 4 หรือใหม่กว่า)

จำนวนคอมเมนต์ของข้อมูลติดต่อ

สามารถบันทึกข้อคิดเห็นสำหรับการติดต่อได้สูงสุด 1000 ข้อคิดเห็น

*1 ค่าเหล่านี้คือค่าเมื่อติดตั้งในแนวตั้ง โปรดดูข้อมูลการติดตั้งรูปแบบอื่นๆ ในคู่มือแนะนำการใช้งาน
*2 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC61131-2
จำนวนครั้งในการกวาด: 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y, และ Z ตามลำดับ (80 นาที)
*3 สามารถตั้งค่าให้เป็น 24 บิตได้

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ