สวิตช์ Ethernet ที่ใช้กับ EtherNet/IP™ ได้ NE-Q05P

NE-Q05P - สวิตช์ Ethernet ที่ใช้กับ EtherNet/IP™ ได้

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ