เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี

AP-30 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี AP-30 ซีรีส์

AP-30 ซีรีส์ - เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี

เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล AP-30 ซีรีส์ที่มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สี แทนการแสดงผลด้วยเกจ์วัดชนิดกลไกทั่วไป

คุณลักษณะ

  • จอแสดงผล LED สองสีขนาดใหญ่ 11 มม.
  • เลือกหน่วยของแรงดันที่แตกต่างกันได้ถึง 4 แบบ
  • เวลาตอบสนองเร็วถึง 2.5 ms
  • อัตราการวัดค่าซ้ำ ±0.2% ของ F.S.

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล AP-C30W ซีรีส์รุ่นใหม่ที่มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สี แทนการแสดงผลด้วยเกจ์วัดชนิดกลไกทั่วไป

AP-C30 ซีรีส์ - เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษ

  • จอแสดงผล LED สองสีขนาดใหญ่ 11 มม.
  • เลือกหน่วยของแรงดันที่แตกต่างกันได้ถึง 4 แบบ
  • เวลาตอบสนองเร็วถึง 2.5 ms
  • อัตราการวัดค่าซ้ำ ±0.2% ของ F.S.

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก AP-C30/30 ซีรีส์ เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี แคตตาล็อก