ฮับสวิตช์ PoE (ข้อมูลจำเพาะทางอุตสาหกรรม) CG-SW100

CG-SW100 - ฮับสวิตช์ PoE (ข้อมูลจำเพาะทางอุตสาหกรรม)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ