ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์เอนกประสงค์ระบบ CMOS
  6. รุ่น
  7. แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

เลเซอร์เซนเซอร์เอนกประสงค์ระบบ CMOSIL ซีรีส์

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

IL-1500

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IL-1500

ชนิด

ติดต้งับนแผงควบคุม

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ความเข้ากันได้ของหัว

เข้ากันได้

การแสดงผล

หน่วยในการแสดงผล ต่ำสดุ

IL-S025, IL-030: 1 µm, IL-S065/IL-065/IL-100: 2 µm, IL-300: 10 µm, IL-600: 50 µm

ช่วงการแสดงผล

IL-S025/IL-030/IL-S065/IL-065/IL-100: ±99.999 ถึง ±99 (สามารถเลือกได้ 4 ระดับ),
IL-300/IL-600: ±999.99 ถึง ±999 (สามารถเลือกได้ 3 ระดับ)

อัตราการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V อิมพีแดนซ์ของเอาต์พุต 100 Ω*1

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA ความต้านทานของโหลดสูงสุด 350 Ω*1

อินพุตควบคุม

อินพุตสวิตช์เลือกช่อง

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*2

อินพุตการปรับค่าให้ เปน็ศูนย์

อินพุตหยุดการยิงเลเซอร์

อินพุตเวลา

อินพุตรีเซ็ตค่า

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตตัดสิน

เอาต์พุต Open collector (NPN, PNP เปลี่ยนสลับได้/N.O., N.C. เปลี่ยนสลับได้)*3

เอาต์พุตการแจ้งเตือน

เอาต์พุต Open collector (NPN, PNP เปลี่ยนสลับไต์/N.C.)*3

กระแสไฟฟ้า

แรงดันของกำลังไฟฟ้า

10 ถึง 30 VDC รวมคลื่น (P-P) 10%, Class 2*4

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

2500 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V: 84 mA หรือน้อยกว่า)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่อง/แผงด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต; ปุ่ม: Polyacetel; สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 170 กรัม

*1 เลือกและใช้ ±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V หรือ 4 ถึง 20 mA อย่างใดอย่างหนึ่ง
*2 กำหนดอินพุตที่คุณต้องการสำหรับสายอินพุตภายนอก 4 เส้นก่อนใช้งาน
*3 เอาต์พุตของตัวรวบรวมแบบเปิดชนิด NPN คือ: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA เมื่อยูนิตขยาย) น้อยกว่า 30 V, แรงดันตกค้างน้อยกว่า 1 V (น้อยกว่า 1.5 V เมื่อต่อมากกว่า 6 ยูนิต รวมยูนิตหลัก)
เอาต์พุตของตัวรวบรวมแบบเปิดชนิด PNP คือ สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้า และน้อยกว่าแรงดันตกค้าง 2 V (น้อยกว่า 2.5 V เมื่อต่อมากกว่า 6 ยูนิตรวมยูนิตหลัก)
*4 ถ้ามียูนิตขยายมากกว่า 6 ยูนิต กรุณาใช้แรงดันไฟฟ้า 20 ถึง 30 V

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า