เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis MD-U ซีรีส์

เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV ชนิดควบคุม
แบบ 3-Axis รายแรกของโลก

  • ความเปรียบต่างสูง
  • ปราศจากความเสียหาย

MD-U ซีรีส์ - เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis

สำหรับทุกการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการทำการมาร์ก การตัด และความเปรียบต่างที่สูงโดยลดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะ

มาพร้อมกับเลเซอร์ UV ความยาวคลื่น 355 nm

อัตราการดูดซับสูงอย่างเหลือเชื่อสำหรับวัสดุหลายชนิด ทำให้เกิดแรงเครียดจากความร้อนในการมาร์กและการตัดน้อย

คมชัดขึ้น ละเอียดยิ่งขึ้น

การมาร์กความเปรียบต่างสูง

MD-U ซีรีส์ สามารถสร้างความเปรียบต่างได้สูงมากขึ้น เพื่อทำให้โค้ด 2D มีความสวยงามและสามารถอ่านได้ ง่ายยิ่งขึ้น

ลดความร้อน

การมาร์กที่ปราศจากความเสียหาย

ด้วยการลดผลกระทบจากความร้อน จึงไม่เกิดครีบหรือ การเปลี่ยนสีผิววัสดุ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ