เครื่องมือวัดโปรไฟล์ความเร็วสูง ระบบเทเลเซนตริก

TM-X5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

โมดูล PROFINET CB-NPN20E

CB-NPN20E - โมดูล PROFINET

  • CE Marking
  • CSA

รุ่นอื่นๆ