โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

PZ-101 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว PZ-101 ซีรีส์

PZ-101 ซีรีส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ที่มีแสงที่มองเห็นได้ ลำแสงขนาดเล็ก ระยะไกล แบบในตัว

คุณลักษณะ

  • ลำแสงขนาดเล็กที่มองเห็นได้มีขนาดเพียง 5 x 5 มม.
  • ระยะการตรวจจับ 0 ถึง 100 มม.
  • สามารถมองเห็นลำแสงได้ จึงปรับแนวลำแสงกับชิ้นงานได้ง่าย