ฝ่ายสนับสนุน

การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ คู่มือการใช้งาน และสื่อสำหรับอบรม
การใช้งานสินค้า

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่งคำขอเพื่อขอสินค้าทดลองใช้ได้ทุกรายการ
ก่อนสั่งซื้อ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คำขอการสาธิต / การทดสอบ

ส่งคำขอชมสาธิตสินค้าที่หน้างาน หรือ ชมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทดสอบคุณสมบัติ และการประยุกต์
ใช้งานในแบบต่างๆ

รุ่นที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์

คำขอแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ส่งคำขอเพื่อรับแคตตาล็อกรวมสินค้า KEYENCE พร้อมเอกสารประกอบการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมาชิกเว็บไซต์ KEYENCE ส่วนบุคคล

สมัครสมาชิก แก้ไขโปรไฟล์ และตรวจสอบประวัติ
การดาวน์โหลดเอกสาร