เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ IX ซีรีส์

ยืนยันความแตกต่างได้โดยการตรวจสอบ
ความสูง แม้กับชิ้นงานที่ผิดตำแหน่ง
หรือมีคอนทราสต์ต่ำ

IX ซีรีส์ - เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ

เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพสำหรับการตรวจสอบความแตกต่างของความสูงที่แม่นยำแม้การวางแนวของชิ้นงานจะไม่ถูกต้อง

คุณลักษณะ

การตรวจจับความสูงที่มีเสถียรภาพ แม้กับชิ้นงานที่มีคอนทราสต์ต่ำ

การตรวจสอบความแตกต่างของด้านหน้า/ด้านหลังกับแหวนรอง (สีเดียวกัน)

การใช้กล้องที่อยู่ภายในหัวเซนเซอร์ทำให้ IX ซีรีส์ทราบถึงตำแหน่งของชิ้นงานได้ และเมื่อใช้ร่วมกับระบบเลเซอร์สแกน ทำให้สามารถวัดความสูงและตรวจจับความสูงที่ต่างกันของจุดที่กำหนดไปพร้อมๆกันได้ โดยมีความสามารถในการตรวจจับชิ้นงานที่มีคอนทราสต์เทียบกับพื้นหลังต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับเซนเซอร์รุ่นทั่วไปนั้น ทำให้การตรวจจับมีความเสถียรและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภท

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติสำหรับชิ้นงานที่ผิดตำแหน่งและเอียง

การตรวจสอบความแตกต่างด้านความสูงของน็อต

การผสานเลเซอร์สแกนเข้ากับกล้องทำให้ IX ซีรีส์สามารถตรวจสอบความแปรผันของตำแหน่งและความเอียงของชิ้นงานได้ในระหว่างการวัด จึงช่วยตัดความจำเป็นในการใช้จิ๊กหรือตัวยึดเชิงกลที่มีต้นทุนออกไป

ตรวจสอบทั้งรูปร่างและแก้ไขความถูกต้องในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบได้ด้วยอุปกรณ์เพียงตัวเดียว

การตรวจสอบตำแหน่งการวางและการมีอยู่ของคลิป

เซนเซอร์รุ่น IX ซีรีส์เพียงตัวเดียวก็สามารถทำการตรวจสอบในหลายๆ ตำแหน่งได้ ประยุกต์ใช้กับงานที่โดยปกติแล้วต้องอาศัยเซนเซอร์รุ่นทั่วไปหลายๆตัว มีฟังก์ชันรองรับการคำนวณที่ซับซ้อน สามารถตั้งค่าด้วยหน้าจอได้อย่างง่ายดาย มีอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง โดยผสานการทำงานที่หลากหลายเอาไว้ภายในอุปกรณ์เพียงตัวเดียว