ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง GT2-PA12K

GT2-PA12K - ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง

  • CE Marking

รุ่นอื่นๆ