พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสองสาย

EV ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสองสาย EV ซีรีส์

EV ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสองสาย

ตัวเซนเซอร์ที่สั้นกว่า ช่วยประหยัดพื้นที่ มีความไวในการตรวจจับสูง ระยะการตรวจจับไกล

คุณลักษณะ

  • หัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด
  • ไฟแสดงเอาต์พุตที่มองเห็นได้ติดตั้งอยู่บนเซนเซอร์
  • ข้อต่อสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น
  • โครงสร้างได้มาตรฐาน IP67