ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP GT-76AP

GT-76AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

GT-76AP*1

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

เอาต์พุต

PNP เอาต์พุต

วิธีการยึด

ติดตั้งบนแผงควบคุม

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตขยาย*2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

ที่ 12 V: 1,140 mW (95 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 1,200 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า

การประหยัดไฟ (eco)

ที่ 12 V: 600 mW (50 mA) หรือน้อยกว่า, ที่ 24 V: 840 mW (35 mA) หรือน้อยกว่า

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

การแสดงค่าที่ถูกวัด

ไฟ LED (สีแดง) 7 segment 6 หลัก

ส่วนแสดงผลอื่นๆ

ไฟ LED แบบบาร์กราฟ 13 ระดับ 2 สี (สีแดง, สีเขียว), ไฟแสดงสถานะ (สีแดง, สีเขียว)

ช่วงการแสดงผล

-99.999 ถึง 999.999

ความละเอียดในการแสดงผล

1 µm

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

2,000 ครั้ง/วินาที

อินพุตควบคุม

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง/ค่าที่ตั้ง/ช่อง

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง: เวลาอินพุต 2 ms หรือมากกว่
อินพุตค่าที่ตั้ง/อินพุตช่อง: เวลาอินพุต 20 ms หรือมากกว่า

เวลาตอบสนอง

hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s

เอาท์พุท HIGH, GO, LOW

PNP open collector, สูงสุด 50 mA (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า, N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้

ฟังก์ชันหลัก

ค่าที่ตั้ง, คงค่า, Hysteresis ที่ผันแปรได้, เวลาตอบสนองที่ผันแปรได้, การตั้งค่าตัวคูณ, ฟังก์ชันเลือกช่อง (4 ช่อง),
การตั้งเวลาด้วยตนเอง, โหมดประหยัดพลังงาน (eco), โหมดการใช้งาน, ฟังก์ชันการปรับแต่ง, การแจ้งเตือนแกน

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างตัวเครื่อง: Polycarbonate, ปุ่มแป้นพิมพ์: Polyacetal, แผงด้านหน้า: Polycarbonate, สายเคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ, สายเคเบิลชนิดแบนสำหรับต่อสาย

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม (รวมขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ)

*1 แอมพลิฟายเออร์รุ่นที่มีตัวอักษร "A" อยู่ที่ท้ายรหัสรุ่น เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับยูนิตการสื่อสาร DL ซีรี่ส์ได้ รุ่นอื่นๆ (ที่ไม่มีตัวอักษร "A" อยู่ที่ท้ายรหัสรุ่น) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ DL ซีรี่ส์ได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับ GT-H10/H10L/H22/H22L
*2 สามารถติดตั้งยูนิตหลัก 1 เครื่องและยูนิตขยาย 9 เครื่อง (รวมเป็น 10 เครื่อง) เพิ่มเติมได้ สำหรับการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม กระแสเอาต์พุตแต่ละยูนิตจะต้องไม่เกิน 20 mA
*3 หากมีการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติม แรงดันของแหล่งจ่ายไฟจะต้องเป็น 24 VDC

รุ่นอื่นๆ