ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP™ ในตัว KV-5500

KV-5500 - ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP™ ในตัว

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-5500

ชนิด

ยูนิต CPU

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (±10%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 95%RH (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-20 ถึง +70°C*1

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

10 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นผงและก๊าซกัดกร่อนน้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ความสูง

2000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างของพัลส์: 1 µs, 50 ns (โดยใช้อุปกรณ์จำลองสัญญาณรบกวน)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกทั้งหมดและตัวโครง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่างๆ ของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกต่างๆ ทั้งหมดและตัวโครง)

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

แรงดันไฟฟ้าประเภท

II (เมื่อใช้ KV-U7)

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*4

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*4

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

โหมดควบคุมทางคณิตศาสตร์

โหมดโปรแกรมการจัดเก็บ

โหมดควบคุม I/O

โหมดรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, สคริปต์ KV, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 class, 182 คำสั่ง
คำสั่งประยุกต์: 42 class, 59 คำสั่ง
คำสั่งการทำงานทางคณิตศาสตร์: 124 class, 315 คำสั่ง
คำสั่งขยาย: 98 class, 147 คำสั่ง
รวม: 345 class, 703 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 10 ns
คำสั่งประยุกต์: ต่ำสุด 20 ns
คำสั่งจุดลอยตัวแบบ Double-precision: ต่ำสุด 2,350 ns

ความจุของโปรแกรม

ประมาณ 260k ระดับ

จำนวนยูนิตสูงสุดที่จะติดตั้ง

16 ยูนิต (48 ยูนิต เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย)

จำนวนจุด I/O สูงสุด

สูงสุด 3,096 จุดสำหรับการขยาย (KV-EB1S/KV-EB1R: เมื่อขยายเพิ่ม 2 ยูนิต ใช้ยูนิต I/O 64 จุด)

อุปกรณ์ชนิดบิต

รีเลย์อินพุต R

รวมทั้งสิ้น 16,000 จุด 1 บิต

รีเลย์เอาต์พุต R

รีเลย์เสริมภายใน R

รีเลย์ลิงก์ B

16,384 จุด 1 บิต

รีเลย์เสริมภายใน MR

16,000 จุด 1 บิต

แลทช์รีเลย์ LR

คอนโทรลรีเลย์ CR

640 จุด 1 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด

ไทม์เมอร์ T

4000 จุด 32 บิต

เคาน์เตอร์ C

หน่วยความจำข้อมูล DM

65,535 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลขยาย EM

การบันทึกไฟล์

โหมดการเปลี่ยนช่องหน่วยความจำ FM

32,768 จุด × 4 ช่องหน่วยความจำ 16 บิต

โหมดหมุน ZF

131,072 จุด 16 บิต

การบันทึกลิงก์ W

16,384 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว TM

512 จุด 16 บิต

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง CTH

2 จุด 32 บิต

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง CTC

4 จุด, 32 บิต (2 จุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูงหนึ่งตัว)

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด Z

12 จุด 32 บิต

หน่วยความจำควบคุม CM

6,000 จุด 16 บิต

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

2 จุด (ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz)

I/O ยูนิต CPU

อินพุต: 16 จุด, เอาต์พุต: 8 จุด

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM, สามารถเขียนใหม่ได้ 100,000 ครั้ง

อุปกรณ์

5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน 25 °C ในโหมดคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)*5

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

CPU ผิดปกติ, RAM ผิดปกติ, อื่นๆ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

ยูนิต CPU: 320 mA หรือน้อยกว่า
ยูนิตขยาย: KV-EB1S 15 mA หรือน้อยกว่า, KV-EB1R 25 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวมกระแสขับของลูปอินพุต)

น้ำหนัก

ยูนิต CPU: 320 g
ยูนิตปิดท้าย: 30 g, ยูนิตเริ่มต้นของ KV-5500/5000/3000: ประมาณ 20 กรัม
ยูนิตขยาย: KV-EB1S ประมาณ 90 กรัม, KV-EB1R ประมาณ 115 กรัม

*1 นี่เป็นช่วงที่รับประกันของระบบ
*2 ถูกควบคุมตามอุณหภูมิใต้ยูนิตแผงควบคุม
*3 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*4 JIS B 3502 ตรงตามข้อกำหนด IEC61131-2, 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z (100 นาที)
*5 อุปกรณ์เป้าหมาย: R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ