แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP LV-12SBP

LV-12SBP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LV-12SBP

ชนิด

ยูนิตขยาย (1 สาย)

เอาต์พุต

PNP

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ สูงสุด 30 VDC สูงสุด 100 mA ต่อหนึ่งเอาท์พุท

เวลาตอบสนอง

ยกเว้น LV-S31

ULTRA

4 ms

SUPER

2 ms

TURBO

500 µs

FINE

250 µs

HSP

80 µs

โหมดมาตรฐานของ LV-S31

500 µs

โหมดมาตรฐานของ LV-S31

SPED2

2 ms

SPED3

8 ms

SPED4

32 ms

โหมดความเร็วสูงของ LV-S31

250 µs

อินพุตควบคุม

อินพุตหยุดการปล่อยแสง, การปรับแต่งจากภายนอก, ตั้งค่าอินพุตการเลือกช่องการตั้งค่า หรืออินพุตปรับค่า

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถติดตั้งยูนิตขยายได้ถึง 16 ยูนิต (17 ยูนิตรวมยูนิตหลัก)*1

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2*2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

สูงสุด 1.7 W (สูงสุด 70 mA สำหรับ 24 V)

Eco-ครึ่งหนึ่ง Eco-ทั้งหมด

สูงสุด 1.55 W (สูงสุด 65 mA สำหรับ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*3

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์หลัก, ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

*1 ในกรณีเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ต้องติดตั้งบนราง DIN ที่เป็นโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 20 mA ในการต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมจะแตกต่างกันดังต่อไปนี้:
เมื่อเชื่อมต่อ 1 ถึง 2 ยูนิต: -10 ถึง +55ºC (14 ถึง 131ºF)
เมื่อเชื่อมต่อ 3 หรือ 10 ยูนิต: -10 ถึง +50ºC (14 ถึง 122ºF)
เมื่อเชื่อมต่อ 11 หรือ 16 ยูนิต: -10 ถึง +45ºC (14 ถึง 113ºF)
*2 เมื่อเชื่อมต่อเกินกว่า 8 ยูนิตขึ้นไป แรงดันของแหล่งจ่ายไฟจะต้องเท่ากับ 24 VDC การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า
*3 ในกรณีเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ต้องติดตั้งบนราง DIN ที่เป็นโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 20 mA ในการต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมจะแตกต่างกันดังต่อไปนี้.
เมื่อเชื่อมต่อ 1 ถึง 2 ยูนิต: -10 ถึง +55 °C, เมื่อเชื่อมต่อ 3 หรือ 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อเชื่อมต่อ 11 หรือ 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

รุ่นอื่นๆ