โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

PS ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, PNP PS2-61P

PS2-61P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, PNP

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

PS2-61P

ชนิด

ชนิด DC

เอาต์พุต

PNP

การปรับค่าความไวแสง

3 รอบทริมเมอร์

เวลาตอบสนอง

0.5 ms (1 ms ในโหมดความถี่
ที่สลับกัน)

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 100 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตเสถียรภาพ

สูงสุด 50 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันการลัดวงจร, อุปกรณ์ลดการกระชาก

ไฟแสดงสถานะ

เอาต์พุต: LED สีแดง, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

ไทม์เมอร์

ON-delay/OFF-delay/
One-shot/
ไทม์เมอร์ OFF เลือกได้
(40 ms ถึง 5 s)

ออด

เครื่องส่งเสียงเตือน ON เมื่อเอาต์พุตควบคุม ON/
เครื่องส่งเสียงเตือน ON เมื่อเอาต์พุตแจ้งเตือน ON/
เครื่องส่งเสียงเตือน OFF เลือกได้

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองไฟ/พลังงาน

สูงสุด 45 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม (รวมสาย 2 ม.),

รุ่นอื่นๆ