สายไฟและสายเคเบิล I/O, M12 12 พินเป็น Flying Lead ยาว 10 ม. สำหรับกล้องประสิทธิภาพสูง OP-88812

OP-88812 - สายไฟและสายเคเบิล I/O, M12 12 พินเป็น Flying Lead ยาว 10 ม. สำหรับกล้องประสิทธิภาพสูง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ