ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X ซีรีส์

การปรับแก้ไขตำแหน่งและการปรับระยะโฟกัสอัตโนมัติ

เซนเซอร์วัดระยะในตัวจะวัดระยะจากเครื่องไปยังตำแหน่งการมาร์กอย่างต่อเนื่องและโฟกัสไปที่ตำแหน่งนั้นอีกทั้งการติดตามความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทั้งจากความสูงหรือความเอียงของชิ้นงานยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการมาร์กได้ทั่วทั้งพื้นที่อีกด้วย

MD-X ซีรีส์ - ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis

ไฮบริดเลเซอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่
สามารถทำการมาร์กบนเรซินและโลหะได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

การประยุกต์ใช้งาน

 • อะลูมิเนียมหล่อ
  การมาร์กโค้ด 2D สีขาว-สีดำ

 • เครื่องมือคาร์ไบด์
  การมาร์กแบบปราศจากความเสียหาย

 • กล่องเรซิ่น
  การมาร์กแบบมีความเปรียบต่าง

 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  การมาร์กแบบปราศจากความเสียหาย

คุณลักษณะ

เลเซอร์มาร์กเกอร์ที่อัจฉริยะที่สุดในโลก

ปรับโฟกัสอัตโนมัติทั่วพื้นที่

มาร์กในระยะโฟกัสบนชิ้นงานใดๆได้ทั่วทั้งพื้นที่
เลเซอร์มาร์กเกอร์รุ่น MD-X มีเซนเซอร์วัดระยะติดตั้ง
มาในตัวที่จะช่วยปรับระยะโฟกัสอัตโนมัติ
เพื่อขจัดกระบวนการในการปรับความสูงด้วยผู้ใช้งาน
ที่เป็นผลมาจากความหลากหลายของชิ้นงาน

กล้องวิชันในตัว

มาร์กตำแหน่งเดิมลงบนชิ้นงานใดๆได้ทั่วทั้งพื้นที่
เลเซอร์มาร์กเกอร์รุ่น MD-X มีการติดตั้งกล้องมาใน
หัวเลเซอร์ เพื่อระบุรูปร่างของชิ้นงานโดยอัตโนมัติ
เลเซอร์มาร์กเกอร์สามารถปรับค่าชดเชยแกน X,Y
และความเอียง เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งการมาร์ก
ถูกต้องเสมอ ระบบการมาร์กยังสามารถจำแนก
ความแตกต่างระหว่างชิ้นงานและมาร์กชิ้นงาน
แต่ละชิ้นให้เหมือนกันได้อีกด้วย

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยข้อมูล

การป้องกันความผิดพลาดและติดตามได้จากทุกที่
MD-X รุ่นใหม่ใช้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
เพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการมาร์กอย่างไม่คาดคิด
เลเซอร์มาร์กเกอร์มีเครื่องมือในการวินิจฉัยที่หลากหลาย
เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงและปรับใช้มาตรการแก้ไข