เซนเซอร์สำหรับโซลูชันเฉพาะ

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

GA ซีรีส์ - ช็อคเซนเซอร์

ช็อคเซนเซอร์ตรวจจับว่ามี/ไม่มีการสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงระดับการสั่นสะเทือนด้วยความไวสูง

แคตตาล็อก ขอราคา